Doktorinõukogu ja õppekava nõukogu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorinõukogu

prof Kristel Pappel, doktoriõppe keskuse juhataja -- esimees

prof Marje Lohuaru, instrumentaalkammermuusika õppejuht, doktoriõppe loomingulise suuna juht -- aseesimees

prof Toomas Siitan, muusikateaduse osakonna juhataja

prof Kerri Kotta, muusikateaduse osakonna õppejõud

PhD Madli Pesti, lavakunstikooli teadur

Doktoriõppe sekretär on Margit Võsa.

EMTA nõukogu määrus nr 5 (vastu võetud 10.01.2007, protokoll nr 5, otsus nr 13; muudetud

30.04.2008, 01.10.2008, 30.06.2011 ja 19.03.2014, 09.12.2015, 20.09.2017).

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppekava nõukogu

prof Kristel Pappel, doktorinõukogu esimees

prof Marje Lohuaru, doktorinõukogu aseesimees

prof Toomas Siitan, muusikateaduse osakonna juhataja

PhD Madli Pesti, lavakunstikooli teadur

Laura Välja, muusikateaduse doktorant

Kirke Karja, muusikadoktorant

PhD Jaan Undusk, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik

Peter Dejans, Orpheuse instituudi direktor (Gent)