Doktoriõpe

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja vastuvõtu 2021/2022. õppeaastaks.

Avalduste jt sisseastumisdokumentide esitamise tähtaeg doktoriõppes on 3. juuni 2021.

Sisseastumiseksamid toimuvad 28. juunist kuni 1. juulini 2021.

Täiendav info: vastuvott@eamt.ee.


Nominaalne õppeaeg doktoriõppes on 4 aastat.

Info: tel 6675 709, e-post: vastuvott@eamt.ee

Vaata ka Doktoriõppe keskus

Täiskoormusega doktoriõpe on tasuta. Kõigile immatrikuleeritud doktorantidele makstakse doktoranditoetust 660 eurot kuus.