Alates 31. märtsist ootab Haridus- ja Teadusministeerium kandidaate aasta õpetaja preemiatele, mis antakse tavapäraselt üle sügisel toimuval galal "Eestimaa õpib ja tänab". Kolmeteistkümne kategooria hulgas saab nominente esitada ka Aasta Õppejõu tiitlile. 

Aasta õppejõu tiitel on mõeldud kõrgkooli õppejõule, kes on viimase kolme aasta jooksul silmapaistval viisil toetanud üliõpilase arengut. Nominatsiooni saavad esitada kõik inimesed ja organisatsioonid. 

Auhinna saaja:

  • panustab üliõpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse ning arvestab õpetamisel üliõpilase individuaalsusega;
  • on pälvinud üliõpilaste lugupidamise ja usalduse;
  •  kasutab tõhusaid ja innovaatilisi õppemeetodeid, mis on loonud aluse mitmekesiste valikute ja võimaluste arutamiseks ning mõtestamiseks ja mis väärivad teistele tutvustamist;
  • oma tegevuse ja eeskujuga toetab üliõpilaste iseseisvuse, väärtushinnangute ning eneseteadlikkuse kujunemist;
  • on olnud tulemuslik üliõpilaste mitmekülgse arengu toetamisel, sealhulgas üldiste, eri- ja kutsealaste kompetentside kujundamisel;
  • panustab märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse ning teeb tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

Kandidatuuri esitamine ja lisainfo on leitav SIIT.
Kandidaate saab esitada 26. aprillini. 

Haridus- ja Teadusministeeriumil soovib tunnustada aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” kõiki neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.