Curricula

Music Studies and Management programme is currently only offered in Estonian.

Curricula in Estonian:

Muusikauuringud ja -korraldus õppekava 2022

Näidisõppekavad:
Muusikateadus
Muusikakorraldus