Curricula

Musicology and Music Management Programme is currently only offered in Estonian.

Curricula in Estonian:

Muusikateaduse ja muusikakorralduse õppekava 2021

Näidisõppekavad:
Muusikateadus
Muusikakorraldus