EMTA lavakunsti osakonna on lõpetanud magistrikraadiga:

Nimi, aasta, juhendaja Magistritöö pealkiri

Katri Kaasik-Aaslav (Aaslav-Tepandi)
1997
Juhendajad: Lea Tormis, Kalju Komissarov

“Rolli sünd ja lavastaja osa selle juures”

Peeter Raudsepp
2000
Juhendaja: Ingo Normet

“Laena harfi, Plotinos, ehk minu kolme aasta lavastajakogemus teatris filosoofilis-ajaloolise pilgu läbi”

Riina Roose
2000
Juhendaja Kristel Pappel

“Helikujundus sõnalavastuses”

Anne Türnpu
2000
Juhendaja: Mati Unt

“Pärimusest lavastuseni”

Maarja Jakobson
2002
Juhendaja: Martin Veinmann

“Lavakõne õpetamise metoodikast Eesti ja Saksa teatrikoolis”

Vahur Keller
2003
Juhendaja Kristel Pappel

“Lavastaja töö lauljaga”

Tiit Ojasoo
2003
Juhendaja Ingo Normet

“Kuidas teha ideaalset lavastust?”

Anne-Liis Poll
2003
Juhendaja: Allan Vurma

“Häälikute mängud”

Tamur Tohver
2003
Juhendaja: Ingo Normet

“Tasa kuulata on kergem”

Anu Aimla
2004
Juhendaja: Allan Vurma

“Laulmise ja liikumise seosed näitleja hääle arendamisel”

Liivika Hanstin
2004
Juhendaja: Rosita Raud

“Nukunäitleja – kunstnik, käsitööline või instrumentalist?”

Virve Kurbel
2004
Juhendaja: Lea Tormis

“Prantsuse barokkteatritants ja selle esitamine tänapäeval”

Helena Merzin
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Kangas üle mere” (“Väv över vatten”)

Laura Nõlvak
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Sissejuhatus nukuteatrisse algajale (nuku)näitlejale”

Külli Palmsaar
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Inimhääl nukuteatris”

Tiit Palu
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Kaks katset kaotada tähendus”

Ingrit Vaher
2004
Juhendaja: Anne Türnpu

“Näitleja ja runolaul”

Tiina Vilu-Demjanov
2004
Juhendaja: Anne Türnpu

“Kuidas elustada elutut”

Jaan Urvet
2004
Juhendaja: Rosita Raud

“Nukuteatri elementide rakenduskeskkond lavastustes”

Mari Amor
2005
Juhendaja Vahur Keller

“Helilooja sõnateatris”

Andres Roosileht
2005

“Nukk. Vastastikune mõistmine”

Maria Usk
2005
Juhendajad: Rein Raud, Mati Unt

“Nukuteater ja automaadid”

Priit Karm
2006
Juhendajad: Ingo Normet, Anne-Liis Poll

“Kõlavärviküllane sõna”

Aivar Simmermann
2006
Juhendaja: Ingo Normet

“Ülevaade luguteatrist”

Kärt Tomingas
2006
Juhendaja: Ingo Normet

“Õppida ja õpetada”

Janek Joost
2007
Juhendaja: Tõnu Tepandi

“Hääle olulisus rolli luues”

Vahur-Paul Põldma
2007
Juhendaja: Ingo Normet

“Kas ma pean tegema teatrit?”

Mari Torga
2007
Juhendaja: Ingo Normet

“Räägivad. Kas ja kuivõrd vajab meediahääl kõnekoolitust”

Kadi Tudre
2007
Juhendaja: Luule Epner

“Kehatehnika näitlemises”

Jaak Prints
2008
Juhendaja: Ingo Normet

“Vastates kükitavale poisile. Portree näitlejast noore mehena”

Katrin Pärn
2008
Juhendaja: Ingo Normet

“Kehateadlikkus”

Bert Raudsep
2008
Juhendaja: Ingo Normet

“Teater Eesti ühiskonnas. Olulisus läbi ajalehe Postimees aastal 2007″

Taago Tubin
2008
Juhendaja: Sven Karja

“Professionaalse lavakunsti võimalikkus mittekutselises teatris”

Kristel Leesmend
2009
Juhendaja: Ingo Normet

“Kuidas valitakse osatäitjaid?”

Katrin Nielsen
2009
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Draamaimprovisatsioon kui õppemeetod. Teooria ja praktika”

Priit Valkna
2009
Juhendaja: Ingo Normet

“Teatrinäitleja filmis”

Virko Annus
2010
Juhendaja: Ingo Normet

“Juhendaja osa õpilaste etlemiskonkurssideks ettevalmistamisel”

Tarmo Tiisler
2010
Juhendaja: Martin Veinmann

“Pildi jutustamine”

Silvia Soro
2010
Juhendaja: Urmas Lennuk

“Dramaturg ja näitekirjanik Saksa ja Eesti teatris. Õppimisvõimalused, töövaldkonnad, teatripoolsed ootused”

Inga Allik
2011
Juhendaja: Ingo Normet

“Näitleja ja külalisetendus”

Mari-Liis Lill
2011
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Keskpõrandale kokku”

Tiina Mälberg
2011
Juhendaja: Piret Kruuspere

“Lavakunstikateedri XV lend 20 aastat hiljem”

Kaido Rannik
2011
Juhendaja: Ingo Normet

“Lastele mängimise tõsine kunst. Rändnäitleja märkmeid”

Garmen Tabor
2011
Juhendaja: Ingo Normet

“Ooperilaulja kui näitleja”

Aita Vaher
2011
Juhendaja: Kärt Tomingas

“Õppimise õnnelik tee”

Eva Klemets
2011
Juhendaja: Rosita Raud

“Isetu näitleja”

Inga Vares
2011
Juhendaja: Lilja Blumenfeld

“Stsenograafi töövahendid leiutavas teatris”

Marion Jõepera
2012
Juhendaja: Liina Unt

“Mäng kui juhuse loomine ja piiramine postdramaatilises dramaturgias”

Vello Vaher
2013
Juhendaja: Tõnu Tepandi

“Akrobaatika õpetamine koos hääle tekitamisega”

Reeda Kreen (Toots)
2014
Juhendaja: Ingo Normet

“Esineja lavahariduse seitse esimest sammu”

Maarja Mitt
2014
Juhendaja: Anu Lamp

“Kohanda tegevus sõnale, sõna tegevusele”

Elina Reinold
2014
Juhendaja: Ingo Normet

“Näitleja kujunemine koostöös lavastajatega”

Heleri Saarik
2014
Juhendaja: Eva-Liisa Linder
Teatri- ja filmilavastamise suund

“Visuaalsete meediumite tarbeks kirjutamise olemuslikke küsimusi”

Martti Helde
2015
Teatri- ja filmilavastamise suund

“Lavastaja kuus seisundit. Lavastusprotsessi kirjeldus” (Visuaalteatrilavastuse “Vanamees ja meri” põhjal)

Kaupo Kruusiauk
2015
Teatri- ja filmilavastamise suund

“Stseenid ühest abielust. Lavastusprotsessi kirjeldus”
(Lavastuse “Stseenid ühest abielust” põhjal)

Marianne Kõrver
2015
Juhendaja: Aivar Simmermann
Teatri- ja filmilavastamise suund

“Lavastuse “Solarise needus” loomeprotsess”

Maario Masing
2015
Teatri- ja filmilavastamise suund

“”Gomoku” lavastusplaani kirjeldus ja analüüs”

Siim Angerpikk
2016
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Tähelepanu näitleja töövahendina”

Auri Jürna
2016
Juhendaja: Kristel Pappel

“Ooperilaulja kui näitleja: mitmekülgse ja tasakaalustatud õppekava otsingul”

Loore Martma
2016
Juhendaja: Ingomar Vihmar

“Läbipõlemiskunst”

Jekaterina Novosjolova
2016
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Näitleja pihtimus – kriisid elus ja laval”

Katri Pekri
2017
Juhendaja: Ingrid Mikk

“Nukuloogika: käepikendus nukuteatrihuvilis(t)ele”

Priit Pääsuke
2017
Teatri- ja filmilavastamise suund

“Riverside Drive. Lavastusprotsessi analüüs”
(Lavastuse “Riverside Drive” põhjal)

Mihkel Seeder
2017
Juhendaja: Madli Pesti

“Hüppelaud näitekirjanikele”

Siret Campbell
2018
Juhendaja: Liisi Laineste

“Kuidas töötada välja komöödia kirjutamise kursust?”

Raho Aadla
2018
Juhendaja: Luule Epner

“Täiustumisest iseenese olemasolemises”

Kersti Heinloo
2018
Juhendaja: Liina Unt

“Ruum näitleja ümber ja sees”

Mait Joorits
2018
Juhendajad: Madli Pesti, Jüri Nael

“Näitlejatreeningu võimalusi. Konstantin Stanislavski ja Vsevolod Meierholdi eeskujudest lähtudes”

Martin Mill
2018
Juhendaja: Airi Liimets

“Vaateid null-territooriumilt iseendale ehk minu “Mina” metamorfoosid”

Tanel Saar
2018
Juhendaja: Madli Pesti

“Füüsiline teater näitleja ja lavastaja kogemuses. VAT Teater 2001–2017”

Agur Seim
2018
Juhendaja: Anne Türnpu

“Liminaalsus näitleja prooviprotsessis”

Jaanika Tammaru
2018
Juhendaja: Jüri Nael

“Koostunne ja kaasolemine kui näitleja käsitöövahendid”

Grete Jürgenson
2021
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Kuidas tõlkida luuletust”

Kaija M. Kalvet
2021
Juhendaja: Anne Türnpu

“Etendaja hääl kui lavastaja töövahend ruumilisuse valjendamiseks ja väljendamiseks teatris”

Anett Pullerits
2021
Juhendajad: Tiit Hennoste, Jaak Prints

“Kuidas suupärastub näitekirjaniku sõna? Eesti algupärandid paberilt püünele”

Christopher Rajaveer
2021
Juhendaja: Anu Lamp

“Mahalaidetud kirg. Paatos lavakõnes”

Kerli Rannala
2021
Juhendajad: Anne Türnpu, Airi Liimets

“Iseenda häälelise tegelikkuse loomine kui eeldus tööks häälega õpetajana”

Vaata doktoriõppe keskuse lehelt infot teatrikunsti alal kaitstud doktoritööde ja valmimisel olevate doktoritööde kohta.