EMTA lavakunsti osakonna on lõpetanud magistrikraadiga:

Nimi, aasta, juhendaja Magistritöö pealkiri

Katri Kaasik-Aaslav (Aaslav-Tepandi)
1997
Juhendajad: Lea Tormis, Kalju Komissarov

“Rolli sünd ja lavastaja osa selle juures”

Peeter Raudsepp
2000
Juhendaja: Ingo Normet

“Laena harfi, Plotinos, ehk minu kolme aasta lavastajakogemus teatris filosoofilis-ajaloolise pilgu läbi”

Riina Roose
2000
Juhendaja Kristel Pappel

“Helikujundus sõnalavastuses”

Anne Türnpu
2000
Juhendaja: Mati Unt

“Pärimusest lavastuseni”

Maarja Jakobson
2002
Juhendaja: Martin Veinmann

“Lavakõne õpetamise metoodikast Eesti ja Saksa teatrikoolis”

Vahur Keller
2003
Juhendaja Kristel Pappel

“Lavastaja töö lauljaga”

Tiit Ojasoo
2003
Juhendaja Ingo Normet

“Kuidas teha ideaalset lavastust?”

Anne-Liis Poll
2003
Juhendaja: Allan Vurma

“Häälikute mängud”

Tamur Tohver
2003

“Tasa kuulata on kergem”

Anu Aimla
2004
Juhendaja: Allan Vurma

“Laulmise ja liikumise seosed näitleja hääle arendamisel”

Liivika Hanstin
2004
Juhendaja: Rosita Raud

“Nukunäitleja – kunstnik, käsitööline või instrumentalist?”

Virve Kurbel
2004
Juhendaja: Lea Tormis

“Prantsuse barokkteatritants ja selle esitamine tänapäeval”

Helena Merzin
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Kangas üle mere” (“Väv över vatten”)

Laura Nõlvak
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Sissejuhatus nukuteatrisse algajale (nuku)näitlejale”

Külli Palmsaar
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Inimhääl nukuteatris”

Tiit Palu
2004
Juhendaja: Ingo Normet

“Kaks katset kaotada tähendus”

Ingrit Vaher
2004
Juhendaja: Anne Türnpu

“Näitleja ja runolaul”

Tiina Vilu-Demjanov
2004
Juhendaja: Anne Türnpu

“Kuidas elustada elutut”

Jaan Urvet
2004
Juhendaja: Rosita Raud

“Nukuteatri elementide rakenduskeskkond lavastustes”

Mari Amor
2005
Juhendaja Vahur Keller

“Helilooja sõnateatris”

Andres Roosileht
2005

“Nukk. Vastastikune mõistmine”

Maria Usk
2005
Juhendajad: Rein Raud, Mati Unt

“Nukuteater ja automaadid”

Priit Karm
2006
Juhendajad: Ingo Normet, Anne-Liis Poll

“Kõlavärviküllane sõna”

Aivar Simmermann
2006
Juhendaja: Ingo Normet

“Ülevaade luguteatrist”

Kärt Tomingas
2006
Juhendaja: Ingo Normet

“Õppida ja õpetada”

Janek Joost
2007
Juhendaja: Tõnu Tepandi

“Hääle olulisus rolli luues”

Vahur-Paul Põldma
2007
Juhendaja: Ingo Normet

“Kas ma pean tegema teatrit?”

Mari Torga
2007
Juhendaja: Ingo Normet

“Räägivad. Kas ja kuivõrd vajab meediahääl kõnekoolitust”

Kadi Tudre
2007
Juhendaja: Luule Epner

“Kehatehnika näitlemises”

Jaak Prints
2008
Juhendaja: Ingo Normet

“Vastates kükitavale poisile. Portree näitlejast noore mehena”

Katrin Pärn
2008
Juhendaja: Ingo Normet

“Kehateadlikkus”

Bert Raudsep
2008
Juhendaja: Ingo Normet

“Teater Eesti ühiskonnas. Olulisus läbi ajalehe Postimees aastal 2007″

Taago Tubin
2008
Juhendaja: Sven Karja

“Professionaalse lavakunsti võimalikkus mittekutselises teatris”

Kristel Leesmend
2009
Juhendaja: Ingo Normet

“Kuidas valitakse osatäitjaid?”

Katrin Nielsen
2009
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Draamaimprovisatsioon kui õppemeetod. Teooria ja praktika”

Priit Valkna
2009
Juhendaja: Ingo Normet

“Teatrinäitleja filmis”

Virko Annus
2010
Juhendaja: Ingo Normet

“Juhendaja osa õpilaste etlemiskonkurssideks ettevalmistamisel”

Tarmo Tiisler
2010
Juhendaja: Martin Veinmann

“Pildi jutustamine”

Silvia Soro
2010
Juhendaja: Urmas Lennuk

“Dramaturg ja näitekirjanik Saksa ja Eesti teatris. Õppimisvõimalused, töövaldkonnad, teatripoolsed ootused”

Inga Allik
2011
Juhendaja: Ingo Normet

“Näitleja ja külalisetendus”

Mari-Liis Lill
2011
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Keskpõrandale kokku”

Tiina Mälberg
2011
Juhendaja: Piret Kruuspere

“Lavakunstikateedri XV lend 20 aastat hiljem”

Kaido Rannik
2011
Juhendaja: Ingo Normet

“Lastele mängimise tõsine kunst. Rändnäitleja märkmeid”

Garmen Tabor
2011
Juhendaja: Ingo Normet

“Ooperilaulja kui näitleja”

Aita Vaher
2011
Juhendaja: Kärt Tomingas

“Õppimise õnnelik tee”

Eva Klemets
2011
Juhendaja: Rosita Raud

“Isetu näitleja”

Inga Vares
2011
Juhendaja: Lilja Blumenfeld

“Stsenograafi töövahendid leiutavas teatris”

Marion Jõepera
2012
Juhendaja: Liina Unt

“Mäng kui juhuse loomine ja piiramine postdramaatilises dramaturgias”

Vello Vaher
2013
Juhendaja: Tõnu Tepandi

“Akrobaatika õpetamine koos hääle tekitamisega”

Reeda Kreen (Toots)
2014
Juhendaja: Ingo Normet

“Esineja lavahariduse seitse esimest sammu”

Maarja Mitt
2014
Juhendaja: Anu Lamp

“Kohanda tegevus sõnale, sõna tegevusele”

Elina Reinold
2014
Juhendaja: Ingo Normet

“Näitleja kujunemine koostöös lavastajatega”

Heleri Saarik
2014
Juhendaja: Eva-Liisa Linder

“Visuaalsete meediumite tarbeks kirjutamise olemuslikke küsimusi”

Martti Helde
2015

“Lavastaja kuus seisundit. Lavastusprotsessi kirjeldus” (Visuaalteatrilavastuse “Vanamees ja meri” põhjal)

Kaupo Kruusiauk
2015

“Stseenid ühest abielust. Lavastusprotsessi kirjeldus”
(Lavastuse “Stseenid ühest abielust” põhjal)

Marianne Kõrver
2015
Juhendaja: Aivar Simmermann

“Lavastuse “Solarise needus” loomeprotsess”

Maario Masing
2015

“”Gomoku” lavastusplaani kirjeldus ja analüüs”

Siim Angerpikk
2016
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Tähelepanu näitleja töövahendina”

Auri Jürna
2016
Juhendaja: Kristel Pappel

“Ooperilaulja kui näitleja: mitmekülgse ja tasakaalustatud õppekava otsingul”

Loore Martma
2016
Juhendaja: Ingomar Vihmar

“Läbipõlemiskunst”

Jekaterina Novosjolova
2016
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Näitleja pihtimus – kriisid elus ja laval”

Katri Pekri
2017
Juhendaja: Ingrid Mikk

“Nukuloogika: käepikendus nukuteatrihuvilis(t)ele”

Mihkel Seeder
2017
Juhendaja: Madli Pesti

“Hüppelaud näitekirjanikele”

Siret Campbell
2018
Juhendaja: Liisi Laineste

“Kuidas töötada välja komöödia kirjutamise kursust?”

Raho Aadla
2018
Juhendaja: Luule Epner

“Täiustumisest iseenese olemasolemises”

Kersti Heinloo
2018
Juhendaja: Liina Unt

“Ruum näitleja ümber ja sees”

Mait Joorits
2018
Juhendajad: Madli Pesti, Jüri Nael

“Näitlejatreeningu võimalusi. Konstantin Stanislavski ja Vsevolod Meierholdi eeskujudest lähtudes”

Martin Mill
2018
Juhendaja: Airi Liimets

“Vaateid null-territooriumilt iseendale ehk minu “Mina” metamorfoosid”

Tanel Saar
2018
Juhendaja: Madli Pesti

“Füüsiline teater näitleja ja lavastaja kogemuses. VAT Teater 2001–2017”

Agur Seim
2018
Juhendaja: Anne Türnpu

“Liminaalsus näitleja prooviprotsessis”

Jaanika Tammaru
2018
Juhendaja: Jüri Nael

“Koostunne ja kaasolemine kui näitleja käsitöövahendid”

Grete Jürgenson
2021
Juhendaja: Peeter Raudsepp

“Kuidas tõlkida luuletust”

Kaija M. Kalvet
2021
Juhendaja: Anne Türnpu

“Etendaja hääl kui lavastaja töövahend ruumilisuse valjendamiseks ja väljendamiseks teatris”

Anett Pullerits
2021
Juhendajad: Tiit Hennoste, Jaak Prints

“Kuidas suupärastub näitekirjaniku sõna? Eesti algupärandid paberilt püünele”

Christopher Rajaveer
2021
Juhendaja: Anu Lamp

“Mahalaidetud kirg. Paatos lavakõnes”

Kerli Rannala
2021
Juhendajad: Anne Türnpu, Airi Liimets

“Iseenda häälelise tegelikkuse loomine kui eeldus tööks häälega õpetajana”

Vaata doktoriõppe keskuse lehelt infot teatrikunsti alal kaitstud doktoritööde ja valmimisel olevate doktoritööde kohta.