Akadeemilised töötajad

Koosseisulised õppejõud ja teadurid

Tunnitasulised külalisõppejõud

Grete Arro

Psühholoogia tunnitasuline külalisõppejõud

Triin Ella

Näitlejalaulu tunnitasuline külalisõppejõud

Eero Epner

Kunstiajaloo tunnitasuline külalisõppejõud

Hanna Junti

Tantsu tunnitasuline külalisõppejõud

Irina Kolodinskaja

Vene keele tunnitasuline külalisõppejõud

Kariina Laas

Psühholoogia tunnitasuline külalisõppejõud

Kaie Mihkelson

Lavakõne tunnitasuline külalisõppejõud

Arko Olesk

Psühholoogia tunnitasuline külalisõppejõud

Maia Soorm

Vene keele tunnitasuline külalisõppejõud

Andero Uusberg

Psühholoogia tunnitasuline külalisõppejõud