Andmebaasid

EMTA arvutivõrgus (Toom-Kooli 4 õppehoones ja EMTA peamajas) on võimalik kasutada mitmesuguseid teatrialaseid materjale sisaldavaid andmebaase.

Litsentsandmebaaside kaugkasutuse juhised on EMTA liikmeskonnale leitavad õppeinfosüsteemist.
Info teatrialaste andmebaaside kohta: annemari.parmakson@eamt.ee.

Muusikaalaste andmebaaside kohta leiab infot EMTA raamatukogu lehelt.

Lavakunstikooli pilv MyCloudis – lavakunsti osakonna liikmeskonnale ligipääs: rainer.poldeots@eamt.ee

Litsentsandmebaasid:

Andmebaas Kirjeldus

EBSCO (sh International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text)

Ajakirjade ja teatmeteoste andmebaas (kasutamiseks väljaspool EMTA-t antakse aadressilt rmtk@eamt.ee akadeemia liikmeskonnale kasutajanimi ja parool)

JSTOR

Akadeemiliste ajakirjade ja raamatute digiraamatukogu, ajakirjade vanemad aastakäigud, enamasti ajakirja ilmumisaja algusest

Teatrialased väljaanded näiteks: PAJ: A Journal of Performance and ArtTDR: The Drama ReviewTheatre Journal

Cambridge University Press

Ajakirjad ja raamatud

Teatri- ja tantsualased ajakirjad: New Theatre QuarterlyTheatre Research InternationalTheatre SurveyDance Research JournalCongress on Research in Dance Conference ProceedingsCambridge Opera Journal

Routledge Performance Archive

Video- ja audiomaterjalid suunanäitajatest teatritegijate, eri teatriliikide ja -teemade kohta, dokumentaalid, meistriklassid, etenduste salvestused

Naxos Video Library

Kontsertide, muusikalavastuste ja mitmete Shakespeare’i näidendite lavastuste salvestused

Medici.tv

Kontsertide, ooperite, ballettide salvestused, muusikadokumentaalid

Vaba juurdepääsuga andmebaasid ja arhiivid:

Andmebaas Materjalide liik

E-kataloog ESTER

Eesti raamatukogude koondkataloog, kust leiab infot ka EMTA lavakunsti osakonna raamatukogu teavikute kohta

Teater, televisioon, film:

Eesti Teatri Agentuuri näidendite andmebaas

Info ETA kogus olevate tekstide kohta, näidendite tellimine faili kujul

Eesti teatri lavastuste andmebaas

EMTA lavakunstikooli teatriajaloo töörühma loodud ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi poolt täiendatav andmebaas Eesti teatrilavastuste põhiinfo kohta (aluseks kavalehed ja uuslavastuste andmed Teatrimärkmikest ja Teatrieludest)

Eesti teatristatistika andmebaas

Eesti Teatri Agentuuri baasis on statistika alates 2012. aastast, lisaks digitaalselt varasemad statistika aastaraamatud (2006–2011) ning Teatrielu kroonikad alates 2012. aastast

Eesti teatri biograafiline leksikon ETBL

Entsüklopeedilised artiklid ligi 4000 Eesti teatriga seotud isiku kohta koos viidetega kirjandusele

Nordic Theatre Studies

Print archives” – ajakirja arhiiv 1988–2013, “Recent issues” – uuemad numbrid

Teater. Muusika. Kino

Ajakirja osaline arhiiv (täistekste vaata ka DIGARist)

Eesti Rahvusringhäälingu arhiiv

Tele- ja raadiosaated, sh Raadioteatri saated (kuuldemängud, järjejutud jm), telelavastused, fotoarhiiv

Raadioteatri arhiiv

Kuuldemängud, järjejutud jt saated

Eesti Filmi Andmebaas

Üksikasjalik info Eesti filmide kohta

UbuWeb

Avangardistlike kunstnike eksperimentaalsed filmid, videod, dokumentaalid, tekstid jpm

Digiarhiivid, tekstimaterjalide andmebaasid, muuseumide kogud:

Digitaalarhiiv DIGAR

Peamiselt Eestis välja antud trükised, sh ajakirjad ja jätkväljaanded kuni 2016. aastani (k.a)

Perioodikaväljaannete digitaalarhiiv DIGAR Eesti artiklid

Ajalehed, lisaks ajakirjad ja jätkväljaanded alates 2017. aastast

Eesti artiklite andmebaas ISE

Peamiselt Eestis ilmunud artiklite info, mh võimalus otsida märksõnade ja isikunimede järgi

Väliseesti bibliograafiline andmebaas VEART

Info väliseesti perioodika kohta aastatest 1999–2009

Väliseesti isikulooline andmebaas VEPER

Silmapaistvamate väliseestlaste isikuloolised ja bibliograafilised andmed

Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia BIBIS

Info valitud artiklite kohta 1920. ja 1930. aastatest, võimalus otsida nt isiku, märksõna, kohanime järgi

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA

Tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani

Eesti rahvaluule andmebaasid

Regilaulud, vanasõnad, kõnekäänud ja fraseologismid, mõistatused jpm

Eesti rahvaluule elektrooniline bibliograafia

Info aastatel 1918–1992 trükis ilmunud rahvaluulealaste teaduslike tööde kohta

Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB

Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaannete, Eesti autorite teoste ja nende tõlgete info

Eesti muuseumide veebivärav MuIS

Info Eesti muuseumides leiduvate museaalide kohta

Kivike

Eesti Kirjandusmuuseumi infosüsteem: digiteeritud arhiivmaterjalid ja andmed materjalide kohta

Internet Archive

Digiteeritud trükiste jm materjalide arhiiv

Ülikoolide andmebaasid, teadusartiklid ja teadusinfo:

Tartu Ülikooli repositoorium DSpace

Mitmesugused e-õppematerjalid, Tartu Ülikoolis (sh Viljandi Kultuuriakadeemias) kaitstud lõputööd

Tallinna Ülikooli e-raamatukogu ETERA

TLÜ Akadeemilise Raamatukogu digiteeritud materjalid (sh nõukogude perioodil ilmunud ajalehti), Tallinna Ülikoolis kaitstud lõputööd

Google Scholar

Teadusartiklite ja -raamatute otsingumootor

Academia.edu

Teadusartiklite portaal

Eesti Teadusinfosüsteem ETIS

Info Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste ja teadusprojektide kohta

Keeleinfo:

Eesti õigekeelsussõnaraamat 2018

Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019

Sõnaveeb

Võimaldab otsida infot korraga paljudest Eesti Keele Instituudi sõnakogudest ja andmebaasidest

Eesti õigekeelsuskäsiraamat

Eesti õigekeele reeglid värskeima seisuga

Eesti keele seletav sõnaraamat 2009

Võõrsõnade leksikon 2012

Sünonüümisõnastik 2007

Veel sõnaraamatuid Eesti Keele Instituudi kodulehel

Keeleveeb

Eesti keele sõnastikud, eriala- ja tõlkesõnastikud