Teadmiseks sisseastujale

Sisseastumise infotunnid

Videos alates 6:19 Lavastajasuunaline magistriõpe
Videos alates 1:05:10 Bakalaureuseõppe näitleja, lavastaja ja dramaturgi õppesuunad

Kas EMTA lavakunsti bakalaureuseõppesse astumiseks peab olema keskharidus omandatud? Milliseid riigieksameid nõutakse?

Riigieksamite punkte lavakunsti osakonna bakalaureuseõppe sisseastumiseksamitel ei arvestata, kuid õppima asumiseks peab keskharidus olema omandatud hiljemalt sisseastumise aasta augusti lõpuks.

 

Kas on võimalik kandideerida korraga mitmele lavakunsti bakalaureuseõppe õppesuunale?

Sisseastuja võib korraga kandideerida mitmele (nii kahele kui ka kolmele) õppesuunale. Kui kandidaat täidab sisseastumisnõuded mitmel õppesuunal, peab ta oma eelistusest teatama vastuvõtukomisjonile enne sisseastumiseksamite suviseid voore.

Lisaks lavakunsti erialale ja selle õppesuundadele võib sisseastuja samal vastuvõtuperioodil kandideerida veel kuni ühele Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppekavale või erialale.

 

Kas lavakunsti eriala bakalaureuseõpe on tasuta? Kellele on õpe tasuline?

Lavakunsti erialal õppimine on tasuta, välja arvatud neile, kes on juba õppinud tasuta samas kõrgharidustaseme õppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest ning sellesse õppesse vastu võtmisest on möödas lühem aeg kui õppekava kolmekordne nominaalkestus. Neile rakenduvad õppeteenustasud.

NB! Rakenduskõrgharidusõpe ja bakalaureuseõpe on erinevad kõrgharidustasemed, seega võivad tasuta rakenduskõrgharidusõppes üle poole nominaalkestuse õppinud kandidaadid asuda õppima bakalaureuseõppes tasuta õppekohale.

 

Vaata ka EMTA sisseastumise üldinfot.