Ettevalmistuskursused muusikateoorias 2020. aasta sisseastujatele

Eriolukorra tõttu jäävad ettevalmistuskursused sel aastal ära.

- Ära jääb ka muusikateooria sisseastumiskatse. Vastuvõtt toimub ainult
erialaeksami tulemuste põhjal. Vajaduse korral kontrollitakse
muusikalise kirjaoskuse taset erialaeksami käigus.

- Eriolukorrast põhjustatud piirangute leevenemisel pakub EMTA kõigile
sisseastujatele juunis tasuta konsultatsioone, vajadusel ka
muusikateoorias. Täpsem jooksev info kodulehelt või vastuvõtusekretärilt.

- Neile, kel muusikateoreetilised teadmised nõrgad või ununenud,
soovitame iseseisvalt uurida prof Kerri Kotta muusikateooria e-õpiku
esimesi peatükke. Õpik on vabalt kättesaadav järgmiselt lehelt:

http://mt.ema.edu.ee/