Ettevalmistuskursus lauljatele

Muusika

Muusika ettevalmistuskursuse õppekavale võetakse vastu keskkooli lõpetanuid, kes on väga heade vokaalsete ja lavaliste eeldustega, kuid ilma eelneva muusikalise ettevalmistuseta.

Sisseastumisavaldused esitatakse vastuvõtutöötajale kuni 25. juunini 2020.

Sisseastumisavaldus 2020

Info: tel 6675 709; +372 56909380; e-post: vastuvott@eamt.ee

*

Õppima asumiseks on vaja sooritada erialaeksam, kus peab:

  • esitama 2 erineva karakteriga laulu;
  • lugema luuletuse.

Lisaks tuleb läbida musikaalsuse katse, kus peab:

  • laulma noodist (soovitavalt täht- või silpnimedega) lihtsamat meloodiat;
  • laulma järgi eksamineerija poolt klaveril mängitud üksikuid helisid, intervalle ja lühemaid meloodiafraase;
  • koputama järgi lihtsamaid rütmifiguure.

 26.06.2020 Eriala eksam 13.00 C-405

29.06.2020 Musikaalsuse katse 11.00 B-209

Nominaalne õppeaeg laulu eriala ettevalmistuskursusel on 2 aastat.

Õppureid ei immatrikuleerita üliõpilasteks.