Magistriõpe

Sisseastumiseksamite ajakava MAG 2020

Sisseastumisavaldused esitatakse sisseastumise infosüsteemides SAIS (õppekavadel, mille õppekeel on eesti keel) ja DreamApply (õppekavadel, mille õppekeel on inglise keel).

SAIS-is saab avaldusi esitada alates 10. maist.

Avalduse jt sisseastumisdokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

  • õppekaval "Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome" 31. jaanuar 2020;
  • õppekavadel, mille õppekeel on inglise keel, 3. juuni 2020;
  • muudel õppekavadel 25. juuni 2020.

Erandina võivad isikud, kelle elukoht on registreeritud Eestis, esitada avalduse õppekavale "Kultuurikorraldus" astumiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS kuni 25. juunini 2020.

Magistriõppekaval "Muusikaõpetaja" kinnitatakse sisseastumisdokumentide esitamise tähtaeg Tallinna Ülikooli poolt.

Sisseastumiseksamite toimumise ajad kinnitatakse rektori käskkirjaga.

Sisseastumiseksamid toimuvad 26. juunist kuni 6. juulini.

Vastuvõtuperiood lõpeb 6. juulil 2020.

Info: tel 6675 709; e-post: vastuvott@ema.edu.ee

2020. aastal toimub üliõpilaste vastuvõtt EMTA magistriõppesse järgmistele erialadele:

MUUSIKA INTERPRETATSIOON (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel)

HELILOOMING JA MUUSIKATEHNOLOOGIA (õppekeel eesti keel, õppekeel inglise keel)

JAZZ- JA IMPROVISATSIOONILINE MUUSIKA (õppekeel eesti keel; õppekeel inglise keel)

INTERPRETATSIOONIPEDAGOOGIKA (õppekeel eesti keel)

MUUSIKAÕPETAJA (ühisõppekava Tallinna Ülikooliga, õppekeel eesti keel)

MUUSIKATEADUS (õppekeel eesti keel)

NÜÜDISMUUSIKA INTERPRETATSIOON JA LOOME (rahvusvaheline ühisõppekava, õppekeel inglise keel)

https://ema.edu.ee/en/international-relations-and-public-affairs/copeco/

KULTUURIKORRALDUS (ühisõppekava Estonian Business Schooliga, õppekeel inglise keel)

https://ema.edu.ee/en/departments/cultural-management-and-humanities/acceptance-requirements/

Nominaalne õppeaeg magistriõppes on 2 aastat.
Magistrikraadi omandanud võivad edasi õppida 4-aastases doktoriõppes.

Sisseastuja võib korraga kandideerida kuni kahele õppekavale või erialale. Kui kandidaat täidab sisseastumisnõuded ja saavutab paremusjärjestuses vastuvõttu tagava koha mõlemal õppekaval või erialal, peab ta oma eelistusest teatama vastuvõtukomisjonile enne vastuvõtuperioodi lõppu. Üliõpilaskandidaati kahele erialale samaaegselt ei immatrikuleerita.

Täiskoormusega õppimine on eestikeelsetel õppekavadel tasuta. Vaid teise kõrghariduse omandamine võib teatud tingimustel olla tasuline (vt õppeteenustasud).