Muusikalise kirjaoskuse ümarlaud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias / LÜKKUB EDASI!

Reedel, 13. märtsil leiab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias aset avalik ümarlaud "Muusikalisest kirjaoskusest ja selle õpetamisest põhikooli muusikaõpetuses", mis keskendub muusikalisele kirjaoskuse sisule ja õpetusele põhikoolis. 

Arutlusele tulevad teemad: 

● Miks on muusikalise kirjaoskuse õpetamine oluline Eesti kontekstis?
● Mis on muusikalise kirjaoskuse õpetamise eesmärk ja laiem taotlus?
● Mil määral peaks õpetama muusikalist kirjaoskust põhikooli muusikaõpetuse
tunnis?
● Milline on õpetajate ettevalmistus ja valmisolek muusikalise kirjaoskuse
õpetamiseks?
● Kuidas valmistatakse ette muusikaõpetaja õppekavadel tulevasi
muusikaõpetajaid muusikalise kirjaoskuse õpetamiseks? Millised on/ peaksid
olema muusikaõpetaja koolituse sisu ja nõuded muusikalise kirjaoskuse osas?

Ümarlaud toimub 13. märtsil kell 11.00–14.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ruumis A-207. 
Osalemiseks on võimalik registreeruda hiljemalt 10. märtsini SIIN või anda teada meiliaadressile kristikiilu@eamt.ee

Üritus kasvas välja muusikapedagoogika teemadepaneeli arutelust möödunud aasta novembris toimunud EMTA 100. aastapäevale pühendatud hariduskonverentsil "Eesti professionaalse muusikakultuuri tulevikuvaated".