Õppekorraldus välismaal õppimisel

Vahetusüliõpilasena väliskõrgkoolis õppimist või praktika sooritamist planeerides tasub silmas pidada, et tegemist on siinsete õpingute osaga – välismaal oleku ajal õpingud EMTAs ei peatu ja väliskõrgkoolis tehtud sooritused mõjutavad nii siinset õppekava täitmist kui ka õppeedukust. Seetõttu on väga oluline teha endale selgeks õppekorralduseeskirja välismaal õppimist puudutavad punktid ning õppeainete valiku ja nende õppekavasse sobivuse hindamise reeglistik.
Reeglistik on kõigile väliskõrgkooli õppima minejatele sama ega sõltu sellest, kas minnakse mõne koostööprogrammi raames või omal algatusel.

Kõikidel välismaale õppima minevatel üliõpilastel tuleb enne välisõpingute algust koostada õppeplaan ja sõlmida õppeleping. Pea meeles, et vähemalt kolmeks kuuks välismaale õppima suunduval üliõpilasel on välismaal õppides või praktikat sooritades kohustus läbida aineid vähemalt 15 EAP semestris ning taotleda nende arvestamist siinse õppekava täitmisel.

Välismaal õppimisega seotud õppekorralduse reeglid leiad SIIT