Riiklikud õppetoetused ja stipendiumid

Riik toetab üliõpilasi õppetoetuste ja stipendiumitega, et suunata noorte valikuid, motiveerida väga heade õpitulemuste saavutamist ja soodustada kõrgharidusõpingutes osalemist nii Eesti kui välismaa kõrgkoolides.

Riiklikud õppetoetused

Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel vajaduspõhine õppetoetus ja vajaduspõhise eritoetusega. Toetused on kehtestatud Õppetoetuste ja õppelaenu seadusega.

Riiklikud stipendiumid

Riiklike stipendiumite maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused kehtestatud tingimustel. Riiklikke stipendiume on võimalik taotleda erinevatel kõrgharidusastmetel õppimiseks suurepäraste õpitulemustega üliõpilastel.   Samuti toetatakse stipendiumiga erivajadustega ning vanemliku hoolituseta noori kõrgharidusõpingutes osalemiseks.