Tasub teada

Üliõpilaste ravikindlustus Eestis

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel Eesti alalistest elanikest üliõpilastel.

Loe edasi siit

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus

Seadus sätestab õppetoetuste ja õppelaenu saamise alused, tingimused ja korra, et tagada ligipääs kutseharidusele ja kõrgharidusele ning motiveerida kõrgharidust omandavat üliõpilast täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.

Loe edasi siit

Kaalutud keskhinne

Kaalutud keskmise hinde arvutamisel lähevad arvesse nii eksamite hinded kui ka nende ainete eest saadud ainepunktid: hinded korrutatakse läbi vastava aine ainepunktide arvuga ja jagatakse ainepunktide koguarvuga. Seega on rohkem ainepunkte andnud õppeaine hindel on suurem kaal (näit 6 EAP mahus aine eest saadud hindel „5” on kaks korda enam kaalu kui 3 EAP mahus aine eest saadud hindel „5”). Õppetoetuste määramisel arvestatakse üliõpilase eelmise semestri kaalutud keskmist hinnet üle kõigi tulemuste ehk keskmise hinde arvutamisel arvestatakse ka negatiivseid eksamitulemusi.

Cum laude diplomi saamiseks arvestatakse ainult positiivsete tulemuste kaalutud keskmist hinnet.