Kaalutud keskhinne

Kaalutud keskmise hinde arvutamisel lähevad arvesse nii eksamite hinded kui ka nende ainete eest saadud ainepunktid: hinded korrutatakse läbi vastava aine ainepunktide arvuga ja jagatakse ainepunktide koguarvuga. Seega on rohkem ainepunkte andnud õppeaine hindel on suurem kaal (näit 6 EAP mahus aine eest saadud hindel „5” on kaks korda enam kaalu kui 3 EAP mahus aine eest saadud hindel „5”).

hinne1*AP+hinne2*AP+hinne3*AP+jne                                                                                                                                                                                                                                       AP1+AP2+AP3+jne

Õppetoetuste määramisel arvestatakse üliõpilase eelmise semestri kaalutud keskmist hinnet üle kõigi tulemuste ehk keskmise hinde arvutamisel arvestatakse ka negatiivseid eksamitulemusi.

Cum laude diplomi saamiseks arvestatakse ainult positiivsete tulemuste kaalutud keskmist hinnet.