Sisseastujale

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraldab täiendava vastuvõtu 2020/2021. õppeaastaks järgmistel erialadel:

 • klahvpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 • keelpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 • puhk- ja löökpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 • kooridirigeerimine (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 • puhkpilliorkestri dirigeerimine (magistriõpe)
 • varajane muusika (magistriõpe)
 • jazzmuusika (magistriõpe)
 • pärimusmuusika (bakalaureuseõpe)
 • interpretatsioonipedagoogika (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 • muusikapedagoogika (bakalaureuseõpe sessioonõppe vormis), muusikaõpetaja ühisõppekava (magistriõpe)
 • muusikateadus ja muusikakorraldus (bakalaureuseõpe)
 • muusikateadus (magistriõpe, doktoriõpe)

Avaldusi saab esitada kuni 24. augustini keskkonnas SAIS. Sisseastumiseksamid toimuvad 25.–26. augustil. Täiendav info: vastuvott@eamt.ee.


Info: tel 6675 709; 56 909 380
e-post: vastuvott@eamt.ee

Teadmiseks sisseastujale

 • Täiskoormusega õppimine on eestikeelsetel õppekavadel tasuta. Vaid samal kõrgharidusastmel teistkordne õppimine on üldjuhul tasuline.
 • Bakalaureuseõppesse astujal peab hiljemalt sisseastumise aasta augusti lõpuks olema lõpetatud keskharidus. Riigieksamite tulemusi sisseastumisel ei arvestata, kuid kõigil erialadel toimuvad juuni lõpus sisseastumiseksamid.
 • Sisseastujalt ei nõuta muusikalist keskharidust tõendavat dokumenti (Tallinna Muusikakeskkooli, G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli või H. Elleri nim Tartu Muusikakooli lõputunnistust), ehkki suurem osa muusikaerialasid eeldab sellel tasemel ettevalmistust. Siiski on terve rida erialasid (muusikapedagoogika, pärimusmuusika, laul, elektroakustiline ja audiovisuaalne looming, muusikateadus ja muusikakorraldus), kus sisseastumiseks piisab (laste)muusikakooli või süvaõppega muusikaklassi tasemest.
 • Kui kahtled oma võimetes, tutvu eksaminõuetega siinsamas EMTA kodulehel. Vajadusel pöördu vastuvõtusekretäri või vastava eriala õppejõu poole ning võta osa väljakuulutatud ettevalmistuskursustest ja konsultatsioonidest. Vastuvõtusekretäri kaudu on võimalik taotleda ka individuaalset konsultatsiooni/proovitundi.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on muusikale ja teatrile spetsialiseerunud avalik-õiguslik ülikool. Siin võib bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel õppida kõiki tähtsamaid muusika ja teatrikunstiga seotud erialasid – orelist ja klavessiinist jazz- ja pärimusmuusikani. Lauljate ja instrumentalistide kõrval koolitatakse heliloojaid, muusikateadlasi, muusikaõpetajaid ja helirežissööre. EMTA lavakunstikool valmistab ette tulevasi näitlejaid, lavastajaid ja dramaturge. Avatud on ka kultuurikorralduse magistriõppekava.

EMTA peab tähtsaks Eesti rahvuskultuuri püsiväärtuste ning euroopaliku muusika- ja teatrihariduse akadeemiliste traditsioonide hoidmist, olles samas avatud muusika- ja teatrimaailma uusimatele arengutendentsidele. EMTA tuntuimad vilistlased on Arvo Pärt, Eri Klas, Tõnu Kaljuste ja Erkki-Sven Tüür. Valdav enamik tänase Eesti teatri näitlejatest ja lavastajatest on EMTA lavakunstikooli vilistlased.

2019. aastal pääses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esmakordselt mainekasse rahvusvahelisesse kõrgharidusasutusi järjestavasse edetabelisse QS World University Rankings, kajastudes esituskunstide valdkondlikus pingereas 51–100 positsioonil kõrvuti Kölni, Leipzigi, Müncheni ja Budapesti muusikakõrgkoolidega.

https://www.topuniversities.com/universities/estonian-academy-music-theatre

Õppekeskkond

EMTA peahoone Tallinna südalinnas, Tatari 13, on üks parimaid ja funktsionaalsemaid muusikakõrgkooli hooneid Euroopas. Lisaks õppe- ja harjutusklassidele paiknevad siin raamatukogu, kammersaal, elektronmuusika stuudio, kohvik jpm. 2020. aasta septembris avati peahoone juures uus tiib - EMTA Kontserdi- ja Teatrimaja 500-kohalise suure saali ning teatrietendusteks ja jazzmuusika kontsertideks sobiva black boxiga. EMTA lavakunsti osakond tegutseb renoveeritud ajaloolises hoones Toompeal (Toom-Kooli 4), kuid osa õppetööst toimub ka peahoones.

EMTA raamatukogu on suurim muusikaraamatukogu Eestis. Selle kollektsiooni kuulub umbes 160 000 nooti, 40 000 raamatut, 13 000 CD-d, 2500 DVD-d jpm. Raamatukogu on avatud kõigile professionaalsetele muusikutele, muusikaõpetajatele ja muusikahuvilistele. Põhiosa teatrialasest kirjandusest ning väärtfilmide ja lavastuste videosalvestistest asub raamatukogu filiaalis EMTA lavakunsti osakonnas. 2005. aastal sai EMTA raamatukogu teadusraamatukogu staatuse.

Välissuhted

EMTA on paljude rahvusvaheliste organisatsioonide liige ning osaleb aktiivselt Euroopa Liidu poolt rahastatud haridusprogrammides. Programmi LLP ERASMUS kaudu saadab EMTA igal aastal oma partnerülikoolidesse vahetusüliõpilasena õppima umbes 40 tudengit. EMTA partnerülikoolide arv on kasvanud enam kui 100-ni; nende hulgas on juhtivad Euroopa muusika- ja teatrikõrgkoolid.

EMTA-l on püsiv koostöö umbes 10 välisõppejõuga. Lisaks sellele on õppetöö loomulikuks osaks saanud välisõppejõudude lühemaajalised meistrikursused. EMTA osaleb peakorraldaja või partnerina ka mitme kõrgkooli koostöös toimuvates rahvusvahelistes intensiivprojektides. 2014. aastal alustas Eesti esimene muusika valdkonna magistritaseme ühisõppekava Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome (CoPeCo – Contemporary Performance and Composition), mis töötati välja koostöös Stockholmi, Hamburgi ja Lyoni muusikakõrgkoolidega.