Nõuandev kogu

Nõuandev kogu hindab keskuse tegevust ja juhtimist, annab nõu keskuse töö korraldamisel ja täiendusõppe planeerimisel, teeb tagasiside küsitluste analüüsi põhjal ettepanekuid täiendusõppe valdkonna kvaliteedi tagamiseks.

Nõuandva kogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.

Nõuandva kogu koosseis 2016/2017

Margus Pärtlas, professor, õppe- ja teadusprorektor;

Anu Lamp, lavakunstikooli professor;

Kristi Kiilu, professor, muusikapedagoogika instituudi juhataja;

Lembit Orgse, dotsent, interpretatsioonipedagoogika instituudi juhataja, Eesti Klaveriõpetajate Ühingu esindaja;

Marko Lõhmus, dotsent, kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskuse juhataja;

Jane Kreek, õppeosakonna juhataja;

Timo Steiner, Eesti Muusikakoolide Liidu esindaja;

Kadi Härma, Eesti Muusikaõpetajate Liidu esindaja.