Doktoriõppe keskus

Doktoriõpe avati Eesti Muusikaakadeemias 1996. aastal. Varasemalt, 1960-1980. aastatel oli tavaks, et Tallinna konservatooriumi parimad lõpetajad jätkasid õpinguid Moskva ja Leningradi konservatooriumide juures aspirantuuris või assistentuur-stažuuris. Esimene väitekiri kaitsti EMTAs 2004. aastal. Esialgu võeti doktoriõppesse ainult muusikateadlasi, kelle doktoritöö nõuded on samad, mis teistel teaduserialadel (väitekiri või artiklite seeria). 2000. aastal avati ka loominguline suund heliloojatele ja interpreetidele, 2006. aastal lisandus loomingulise doktoriõppe võimalus teatrikunsti erialal. 2015. aastal asutati EMTA doktoriõppe ühtsemaks arendamiseks ja koordineerimiseks doktoriõppe keskus, mis ühendab kõigi immatrikuleeritud doktorantide teaduslikke ja loomingulisi juhendajaid. Doktoriõppe keskuse juurde kuuluvad doktorinõukogu ja õppekava nõukogu. Doktorinõukogu atesteerib doktorante ja otsustab doktoritööde kaitsmise üle. Õppekava nõukogu on nõuandev organ, mis toetab akadeemia doktoriõppekavade arendamist.

Avatud on kaks õppekava: Muusikateadus, Muusika ja teatrikunst (loominguline suund). 2017. aasta detsembris õppis EMTAs 32 doktoranti, nende hulgas 8 välismaalast.

Doktoriõpet juhib EMTA doktorinõukogu, millesse kuulub nii teadlasi kui ka loovisikutest professoreid ja dotsente.

Doktorinõukogu esimees ja doktoriõppe keskuse juhataja:
prof KRISTEL PAPPEL
ruum A209
kristel.pappel@eamt.ee

 

 

 

Doktorinõukogu aseesimees ja instrumentaalkammermuusika õppejuht:
prof MARJE LOHUARU
ruum B214
marje.lohuaru@eamt.ee

 

 

 

 

 

Doktoriõppe sekretär:
MARGIT VÕSA
tel 6675 709
ruum D514
margit.vosa@eamt.ee

Doktoriõppe koordinaator lavakunstikoolis:
teadur MADLI PESTI, PhD
madli.pesti@eamt.ee