Dokumendid ja juhendid

Doktoriõppe õppekavad 2019, 2020

Doktoriõppe korraldus ning doktorikraadi kaitsmise tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

Doktoriõppe osaliste koostööpõhimõtted, õigused ja kohustused (määruse „Doktoriõppe korraldus ning doktorikraadi kaitsmise tingimused ja kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias” lisa)

Doktorantide atesteerimise kord

Doktoriõppe loometööde nõuded

Loometöö esitamine ja korraldus

Kirjalike tööde nõuded ja vormistus

Doktorieksam muusikateaduses DOK055

Doktorieksam muusikateaduses. Kirjandus

Loomeprojekti ASTRA toetuse taotlemise juhend (viimati muudetud 31.08.2020)

Loomeprojekti ASTRA toetuse taotluse blankett

Vaata ka: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üldised dokumendid ja õppekorraldust puudutavad eeskirjad