Õppimine välismaal

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia välissuhtluse ning avaliku suhtluse, samuti tudengivahetuse korraldamisega tegeleb välis-ja avalike suhete osakond. EMTA teostab välissuhtlusalaseid eesmärke läbi järgnevate tegevuste:

  • Tudengi-ja õppejõuvahetus läbi programmide ERASMUS+, Nordplus ja Dora Pluss;
  • Osalemine erinevates erialastes koostöövõrgustikes nagu Association Europeenne des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen (AEC), Association of Nordic Music Academies (ANMA), European League of the Institutes of Arts (ELIA),  European Arts Management Education Network (ENCATC), Arts Management Society (AIMAC) ja International Association of Schools of Jazz (IASJ).
  • EMTA osaleb peakorraldaja või partnerina mitmes rahvusvahelistes koostööprojektides (sh METRIC, CoPeCo, jms).
  • EMTA on paljude rahvusvaheliste organisatsioonide liige ning teeb koostööd üle 100 muusika-ja teatrikõrgkooliga Euroopas.

Rohkem infot tudengivahetuse ja erinevate stipendimite kohta on EMTA välis- ja avalike suhete osakonna veebilehel.