Karjäärikeskus

Kuni karjäärinõustaja lapsehoolduspuhuse lõpuni viib karjäärinõustamist läbi EMTA psühhoolog Elina Kivinukk.

Kohtumiseks palume aeg eelnevalt kokku leppida:

Psühholoogi ruum on B219. Nõustamine on EMTA tudengitele tasuta.

Kohtumisaega saab kirja panna http://emtapsychologist.youcanbook.me
Võib ka kirjutada elina.kivinukk@eamt.ee

Karjäärinõustamisteenus on loodud selleks, et aidata üliõpilasi karjääri planeerimisega seotud otsuste tegemisel ning pakkuda toetust erialase rakenduse leidmisel ja arendamisel. EMTAs toimub karjäärinõustamine individuaalsete kohtumiste käigus.

Karjäärinõustaja abiga on hea:

  • saada infot teadlikust karjääriplaneerimisest, õppimisvõimalustest, tööturu olukorrast ja erialastest karjäärivõimalustest.
  • tegeleda eneseanalüüsi, oma tugevuste-nõrkuste, unistuste ja võimalustega
  • teadvustada oma karjäärialaseid eesmärke ja planeerida nende saavutamiseks vajalikke tegevusi
  • lihvida aja- ja enesejuhtimise oskusi
  • koostada CVd, motivatsioonikirja ja muid tutvustusmaterjale
  • valmistuda tööintervjuuks

Karjääriplaneerimine on vastutuse võtmine oma elukestva arengu ja rahuldustpakkuva eneseteostuse eest. Karjääriteemaga tegelemine on järjest aktuaalsem nii tööellu suunduvate kui juba aktiivselt tööturul osalevate inimeste jaoks.

Karjääri planeerimisest võid lisa uurida siit:

Muusika- ja teatrivaldkonnas on spetsiifilised karjäärivõimalused ning kasvavat rolli mängivad ettevõtlikkus ja ettevõtlus, iseendale tööandjaks olemine ning suhtlusvõrgustik. EMTA üliõpilastele on õppekavades olemas valikmoodul Ettevõtlikkuse alused, mille erinevad kursused aitavad omandada kunstist elatumise kunsti. Moodulist loe lähemalt siit.

Kaari Kiitsak-Prikk

Kaari