Tudengivahetus

 

 

 

Erasmus+ üleilmne õpirännne võimaldab EMTA üliõpilastel õppida vahetusüliõpilasena väljaspool EL riike nendes kõrgkoolides, kellega EMTAl on sõlmitud partnerleping.

Partnerkõrgkoolid

Riik Kõrgkool Õppeperiood
Õppetase Õppekohtade arv
2018-2022        
Gruusia Tbilisi Riiklik Konservatoorium 5 kuud MA 2
         
2019/2022        
Venemaa Peterburi Riiklik Konservatoorium  3-5 kuud MA 2

Kandideerimine

Üldised kandideerimistingimused

  • Kandideerimiseks pead olema EMTA üliõpilaste nimekirjas
  • Välisõpingute ajal ei tohi olla akadeemilisel puhkusel
  • Vastavalt EMTA õppekorralduseeskirjale pead väliskõrgkoolis sooritama vähemalt 15 EAP-d semestris ja taotlema väliskõrgkoolis läbitud õppetöö arvestamist EMTA õppekavas
  • Sul on võimalus nominaalse õppeaja pikendamiseks väliskõrgkoolis viibitud semestri võrra kui vahetusõpingute kestus oli vähemalt 3 kuud semestrist ning seal sooritatud õppeaineid arvestati EMTA õppekava täitmisel vähemalt 15 EAP mahus
  • Erasmus programmis võid osaleda igal õppeastmel kokku kuni 12 kuud

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

  1. Täida ära online taotlusvorm ja lisa motivatsioonikiri (põhjenda koolivalikut ja motivatsiooni vahetusõpinguteks)
  2. Erialaprofessori nõusolek ja õppeosakonna kinnitus. Taotlused edastatakse kinnitamiseks  erialaosakonnale ning õppeosakonnale.

Kui taotlusi laekub rohkem kui on stipendiume, otsustab stipendiumide eraldamise üle komisjon, kuhu kuuluvad vastava osakonna ja rektoraadi esindajad. Pingerea koostamisel arvestatakse üliõpilaste õpitulemusi, motivatsiooni ja vajadusel väliskõrgkoolis nõutud võõrkeele taset. Vajadusel võib komisjon küsida lisadokumente. EMTA-sisese konkursi edukalt läbinud tudeng saab esitada oma dokumendid partnerülikooli.

Järgmise sammuna tuleb täita Õppeleping (Learning agreement_studies). Sellega kinnitavad kolm osapoolt – üliõpilane, tema kodukõrgkool ning vastuvõttev kõrgkool – vahetusperioodiks üliõpilase õppeplaani. Õppelepingusse tuleb märkida ka need ained, mida soovitakse EMTA õppekavas asendada välismaal tehtavate ainetega. Ainete asendatavuse osas tuleb nõu pidada õppeosakonnaga.

Rahastamine

Üliõpilaste toetus üleilmse õpirände programmis koosneb kahest osast: igakuisest elamistoetusest ja sõidutoetusest.

Elamistoetus on 700 EUR kuus

Sõidutoetus arvestatakse linnade vahelise distantsi järgi:

Linn Reisidistants Summa
Peterburi Vahemik 100 kuni 499 km:  180 EUR osaleja kohta
Tbilisi Vahemik 2000 kuni 2999 km:  360 EUR osaleja kohta

Enne õpirände algust sõlmitakse üliõpilastega grandileping (Grant Agreement_studies).

Lisainfo

Välissuhete koordinaator Hanneleen Pihlak
Tel: +372 6675779
E-post: hanneleen.pihlak@eamt.ee