Üksused

Klahvpillid 
klaver, klavessiin, orel, akordion, klaver teistele erialadele

Keelpillid 
keelpillid, sh klassikaline kitarr, kannel, harf

Puhkpillid ja löökpillid 

Laul 
klassikaline laul, hääleseade teistele erialadelelavaline liikumine, näitlejatöö ja ooper laulu erialale
Allüksus: ooperistuudio

Dirigeerimine
kooridirigeerimine, orkestridirigeerimine

Instrumentaalkammermuusika 
koosmäng instrumentaalansamblites; kammeransambli eriala magistriõppes

Vokaalkammermuusika ja saateklass        
Lied-pianism, pianist-kontsertmeistri töö erinevates valdkondades; saateklassi eriala magistriõppes

Varajane muusika
keskaja-, renessanss- ja barokkmuusika ajastutruu esitamine

 

Kompositsioon 
helilooming, elektroakustiline looming, audiovisuaalne looming, helirežii, muusikatehnoloogia valdkonna ained,
Allüksus: elektronmuusika stuudio, helitehnoloogiline tugi teistele üksustele

Jazzmuusika 
jazzmuusika, rütmimuusika ained teistele erialadele

Pärimusmuusika

CoPeCo
rahvusvaheline magistriõppekava „Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome”

Kaasaegne improvisatsioon

CPPM kaasaegsed etenduskunstid

 

Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond

Muusikateadus
muusikateaduse eriala; solfedžo, muusikateooria, muusikalugu ja muusikapsühholoogia kõigile erialadele

Muusikapedagoogika 
muusikapedagoogika, üldhariduskooli muusikaõpetajate ettevalmistus, üldpedagoogilised ained kõigile erialadele

instrumentaalpedagoogika, interpretatsioonipedagoogika, muusikakooli õpetajate ettevalmistus, eriala ajalugu ja didaktika kõigile klassikalistele erialadele

Kultuurikorraldus
ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse arendamine, keele- jm üldõpingud; kultuurikorralduse magistriõppekava

 

Lavakunsti osakond 

 

Doktoriõppe keskus 

doktoriõpe, teaduslik ja loomepõhine uurimistöö koostöös teiste akadeemiliste üksustega