Interpretatsioonipedagoogika

Õppejuht prof Lembit Orgse
lembit.orgse@eamt.ee

Interpretatsioonipedagoogika õppe missiooniks on koolitada muusikakoolidele väga häid õpetajaid ning hoolitseda juba töötavate õpetajate ametioskuste pideva arendus- ja täiendusvõimaluse eest. Üliõpilased saavad õppida kahel erialal – instrumentaalpedagoogika ja interpretatsioonipedagoogika – mida saab omandada vastavalt bakalaureuse- ja magistriastmes. Õpingute käigus omandavad üliõpilased teoreetilisi teadmisi ja praktilisi pedagoogilisi oskusi edukaks tegutsemiseks instrumendiõpetajana muusikakoolides ja keskastme muusikaõppeasutustes. Pakutav ainevalik loob õppijale head eeldused tulemaks toime väga erinevate, sh ka keerukate pedagoogiliste väljakutsetega. Kuna hea õpetaja vältimatuks eelduseks on ka oma instrumendi meisterlik valdamine, sisaldavad mõlemad õppekavad mõistetavalt ka pillitunde ja vastavat koolitust.

Interpretatsioonipedagoogika õppe juurde kuulub ka erialadidaktiliste ainete õpetamine muusika interpretatsiooni üliõpilastele toetamaks noore interpreedi mänguoskusi vajalike teoreetiliste teadmistega ja tutvustamaks neile praktilist pedagoogitööd. Regulaarselt korraldatakse ka rahvusvahelisi konverentse, kus lisaks EMTA õppejõududele esinevad tunnustatud spetsialistid teistest kodu- ja välismaistest õppeasutustest. Samuti toimuvad üliõpilaste konverentsid, kus esitletakse parimaid magistritöid.

Interpretatsioonipedagoogika alal tegutsevad väljapaistvad õppejõud – didaktikud dots Niina Murdvee, dots Mirjam Kerem, dots Kristi Mühling jpt. Tihe koostöö seob instituuti veel paljude teiste EMTA õppejõududega nagu ja mitmete välisõppejõududega nagu näiteks prof Ulrike Danhofer (Viini Muusikakõrgkool), Katarina Nummi-Kuisma ja Sirpa Lannes-Tukiainen (Sibeliuse Akadeemia) jpt.

Kontaktid