Meie inimesed

Kaari Kiitsak-Prikk, PhD (õppejuht)
Kaari Kiitsak-Prikk on EMTA kultuurikorralduse magistriprogrammi vilistlane ning töötab samas lektori ning karjäärinõustajana. Kaari koordineeris ja arendas kultuurikorralduse õppekava aastatel 2006-2010, on muusika eriala tudengitele mõeldud kultuuriettevõtluse mooduli ning kunstitudengitele mõeldud rahvusvahelisele karjääri- ja ettevõtlusveebiplatvormi looja ja arendaja. Praegu õpetab Kaari kultuurivaldkonna õiguse ja ettevõtluse aluseid, karjääriplaneerimist, praktilist projektitööd ja koordineerib rahvusvahelist projekti HEISE (kõrgharidusinstitutsioonide ühiskondlik kaasamine). Kaari doktoritöö keskendus sellele, kuidas omandivormi muutused mõjutavad kultuuriorganisatsioonide eesmärke, väärtusi ja rolle ühiskonnas. Ta on EMTA kultuurikorralduse õppekavanõukogu, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu  ja Tudengiveebi juhatuse liige.

Annukka Jyrämä, PhD (akadeemiline juht)
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor ja Aalto Ülikooli dotsent Annukka Jyrämä teadusuuringud on suunatud loomeprotsessi ja selle vahendajate institutsionaalse ning võrgustike perspektiivi vaatlemisele. Annukka huviorbiidis on  ka kultuuri- ja ärivaldkonna kokkupuuted mistõttu hõlmavad tema uuringud kultuurikorralduse vallas peamiselt kunstide ja teenuste turundamist. Aalto Ülikooli kauaaegse õppejõuna on tal väga pikaajaline kogemus kultuurikorralduse õpetamisel. Ka need projektid, milles ta käesoleval väljaspool ülikooli kaasa lööb, on seotud institutsioonide ja organisatsioonide poolt loodava ning arendatava Helsingi linna ja selle Muusikakeskuse brändiga.  Annukka on Soome Kultuuripoliitika Uuringute Fondi nõukogu liige, Loov Soome ja Soome linnauuringute võrgustiku kuratooriumi liige. Tema teadustöid on avaldatud sellistes teadusajakirjades nagu "International Journal of Arts Management", "Marketing Intelligence and Planning" ja "Management Learning".

Anna Ranczakowska, MA (koordinaator)
Anna on lõpetanud EMTA kultuurikorralduse magistriprogrammi, õppinud religioonifilosoofiat, samuti turismi- ja rekreatsioonikorralduse erialadel. Ta osaleb aktiivselt EMTA kultuurikorralduse akadeemilises ja administratiivses arendustegevuses, olles programmi koordinaator. Anna töötab assistendina MAPSI projektis. Põhitöö kõrvalt on Anna juhtinud ja arendanud mitmeid kultuuriprojekte nii Eestis kui Poolas, olles arendanud mitmete kultuuriorganisatsioonide ühiskondlikku ja kogukondlikku aktiivsust. Anna õpetab EMTAs ainet "Loovisikud ühiskonnas", mille eesmärgiks on uurida loovisiku rolli XXI sajandil, ehitades antud rolli üles meid ümbritseva maailma tendentsidel, mis baseeruvad ideel, et ametialane ja isiklik areng on lahutamatud. Tema teadustööteemad hõlmavad inimeste põhiõigust kultuurile juurdepääsu tagamisel aga ka mitmetahulisi seoseid kunsti ja ühiskonna vahel sõjakonfliktide piirkondades.

Marko Lõhmus, MA (ettevõtlusõppe koordinaator)
Dotsent Marko Lõhmus oli Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskuse juht aastail 2013-2018. Lisaks on ta kultuurikorralduse õppejõud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Ta on olnud Pärnu Linnaorkestri, Eesti Kontserdi ja Tallinna Filharmoonia direktor, töötanud muusikanõunikuna kultuuriministeeriumis ning juhib kultuurikeskust "Lindakivi". Marko on olnud Eesti Kultuuri Koja eestseisuse ning juhatuse liige, praegu kuulub Eesti Muusikanõukogu, Eesti Muusikafestivalide MTÜ ja EMTA vilistlaskogu juhatusse. EMTAs õpetab ta kultuuripoliitikat, muusikutele ja lavakunstitudengitele aga kultuuriprojekti juhtimist ning sissejuhatust töömaailma. Ta on avaldanud artikleid kultuuripoliitikast ning –korraldusest.