Muusikateadus

Õppejuht prof Toomas Siitan

Muusikateadus on valdkond, milles tegeletakse muusika uurimisega kogu selle mitmekesisuses. Kuidas ja kellele muusikat luuakse, kuidas see inimesele mõjub ja teda mõjutab ning mis määrab kindlaks muusika olulise tema kuulaja jaoks? Need on vaid mõned küsimused paljudest, millega muusikateadlased oma töös igapäevaselt kokku puutuvad.

EMTA on ainus kõrgkool Eestis, milles õpetatakse muusikateadust. Õppekavas on esindatud kõik olulisemad muusikateaduse suunad: muusikaajalugu, muusikateooria, etnomusikoloogia ja kognitiivne muusikateadus. Uuritakse nii kaasaegset kui ka ajaloolist muusikat ning klassikalise muusikaloo kõrval loetakse erinevaid rahva- ja populaar- ning filmimuusika kursusi. Eesti muusikakultuuri vaadeldakse osana laiemast kultuuripraktikast ning võrdluses mujal maailmas toimuvaga. Lisaks uurimustööde kirjutamisele sisaldab õppekava ka mitmeid praktikaid nagu raadio-, muuseumi- ja toimetuspraktika. Õppejõudude hulgas on rahvusvaheliselt väljapaistvaid teadlasi, kes on seotud erinevate uurimisprojektidega meil ja mujal. Igal semestril toimub ka vähemalt üks intensiivseminar mõne tunnustatud välisõppejõu või teadlase juhendamisel, milles käsitletakse süvitsi mõnd muusikateaduse aktuaalsemat uurimissuunda ja põletavaid teemasid. Üliõpilastel on võimalik saada õppejõududelt pidevat/regulaarset individuaalset juhendamist.

Muusikateadust õppinud inimesed leiavad tööd toimetajate, õpetajate või õppejõudude ning uurijatena mitmete meediaväljaannete toimetustes, haridus- ja teadusasutustes, arhiivides, kontserdiorganisatsioonides, raadios ja mujal. Õppima on oodatud kõik need, kellele pakub huvi muusikast mõelda ja seda süstemaatiliselt tundma õppida ning oma leide ja avastusi teistega jagada.

Kontaktid