Õppeosakond

Õppeosakonna eesmärk on koordineerida ja korraldada akadeemia tasemeõppe õppetegevust ja sellega seotud arendustegevust; koguda, analüüsida ja vahendada õppetööalast informatsiooni; nõustada akadeemia personali ja üliõpilasi õppetööga seotud küsimustes

Õppeosakonna tegevusvaldkonnad on:

  • Üliõpilaste vastuvõtu ja õppima asumise korraldamine ja koordineerimine, sisseastujate nõustamine.
  • Üliõpilasarvestuse pidamine ja lõpudokumentide vormistamine.
  • Õppetegevuse kavandamine, õppekavaarenduse toetamine.
  • Akadeemia liikmeskonna õppekorralduslik nõustamine.

 

Kontaktid      
juhataja Jane Kreek tel 6675 711 jane.kreek@eamt.ee D517
spetsialistid:      
Lilian Rajavee-Salundo tel 6675 708 lilian.rajavee-salundo@eamt.ee D514
Margit Võsa tel 6675 709 margit.vosa@eamt.ee D514
Katrin Puur
tel 6675 712 katrin.puur@eamt.ee D513
Leelo Kadarpik tel 6675 713 leelo.kadarpik@eamt.ee D513