Varajane muusika

Õppejuht prof Imbi Tarum

Varajase muusika õpe tegeleb muusikaajaloo stiilidega kuni klassitsismini. Tegevuse väljunditeks on barokkinstrumentide õpetamine nii põhiainena kui ka valikaine võimalusena. Tähtsal kohal on individuaalõpe ja ansamblite koosmäng, lisaks toimuvad meistrikursused, loengud ja seminarid ning arendatakse koostööd teiste Euroopa ülikoolidega. Traditsiooniliselt toimub märtsis vanamuusikafestival Ceciliana, kus lisaks EMTA üliõpilastele ja õppejõududele osalevad mitmete Euroopa muusikakõrgkoolide üliõpilased ja pedagoogid.

Võimalik on õppida järgmisi aineid:

klavessiin (Imbi Tarum)
barokkviiul (Meelis Orgse)
viola da gamba ja barokktšello (Markus Kuikka)
plokkflööt ja traversflööt (Reet Sukk)
barokkfagott (Peeter Sarapuu)
haamerklaver (Lembit Orgse)
barokktrompet (Indrek Vau)
barokkoboe (Olev Ainomäe)
lauto ja theorb (Robert Staak)
ansambel (Reinut Tepp)
barokklaul (Teele Jõks)
vokaalansambel (Iris Oja)
ajalooline tants (Virve Kurbel)