Välis- ja avalike suhete osakond

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia välis-ja avalike suhete osakond tegeleb akadeemia välissuhtluse ning avaliku suhtluse korraldamisega. Läbi oma tegevuse toetab osakond EMTA visiooni, mille alusel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on tunnustatud ja atraktiivne haridus- ja kultuurikeskus ning rahvuskultuuri traditsioonide kandja, arendades aktiivselt rahvusvahelist koostööd ning olles avatud uudsetele ja interdistsiplinaarsetele õppekavadele, loomingulistele ideedele ja teadusprojektidele.

EMTA eesmärk on olla oma tegevuses rahvusvaheline ning tunnustatud muusika- ja teatrikõrgkool.

Eesmärkide täitmiseks lähtutakse järgnevast:

  • soodustatakse üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelist mobiilsust;
  • toetatakse üliõpilaste osalemist rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistes koostöö- ja uurimisprojektides;
  • kaasatakse õppetöösse välismaa tippmuusikuid, -näitlejaid, -lavastajaid ning väljapaistvaid pedagooge, kultuurikorraldajaid ja kultuuripoliitikuid;
  • kujundatakse akadeemiasisest rahvusvahelist õppekeskkonda, soodustades kohalike ja välisüliõpilaste nii erialast kui ka õppetöövälist suhtlemist.

EMTA teostab välissuhtlusalaseid eesmärke läbi järgnevate tegevuste:

  • Tudengi-ja õppejõuvahetus läbi programmide ERASMUS+, Nordplus ja Dora Pluss;
  • Osalemine erinevates erialastes koostöövõrgustikes nagu Association Europeenne des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen (AEC), European League of the Institutes of Arts (ELIA), Association of Nordic Music Academies (ANMA), European Arts Management Education Network (ENCATC), Arts Management Society (AIMAC), ja International Association of Schools of Jazz (IASJ).
  • EMTA osaleb peakorraldaja või partnerina mitmes rahvusvahelistes koostööprojektides (sh METRIC, CoPeCo, jms).
  • EMTA on paljude rahvusvaheliste organisatsioonide liige ning teeb koostööd üle 100 muusika-ja teatrikõrgkooliga Euroopas.

KONTAKTID:

Aadress: Tatari 13,10116 Tallinn, Eesti Vabariik

Välissuhete koordinaator:
Hanneleen Pihlak
Tel: +372 667 5779
E-post: hanneleen@ema.edu.ee
Avalikud suhted
E-post: press@ema.edu.ee

Välissuhete spetsialistid:
Kai Kiiv
Tel: +372 667 5721
E-post: kai@ema.edu.ee

Mari Köhler
Tel: +372 667 5760
E-post: erasmus@ema.edu.ee