Erasmus+ Euroopa sisene õpiränne

 

 

 

1998. aastal liitus Eesti Euroopa Liidu haridusprogrammiga SOCRATES, täpsemalt Socratese kõrgharidusele suunatud alaprogrammiga ERASMUS. Programmi eesmärk on võimaldada üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate vahetust, erinevate kõrgharidusele suunatud projektide läbiviimist ning ainepunktide ülekandesüsteemi (ECTS) juurutamist Eesti kõrgkoolides. Programmi raames on partnerülikoolidega sõlmitud üle 150 kahepoolse lepingu.

Erasmus+ programmi vahendusel on võimalik minna õppima/õpetama järgmistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia*, Šveits**, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari. Lisaks saab õppida ka Türgis, endises Jugoslaavia Vabariigis Makedoonias ning Euroopa Majandusruumi riikide kõrgkoolides (Island, Liechtenstein, Norra).

*Vastavalt lepingutele kehtib Suurbritannias Euroopa Liidu õigus seni, kuni riik on liidu liige. Sama laieneb ka projektidele, mida finantseeritakse Erasmus+ programmi eelarvest. Suurbitannia lahkumisleping Euroopa Liiduga võimaldab Suurbitannial osaleda Erasmus+ (2014-2020) programmis kuni selle programmi lõpuni 31.05.2022. Kõige värskema info Suurbritannia osalemise jätkumise ning tingimuste kohta leiate lehelt Brexit update.

**Šveits osaleb Erasmus+ programmis eritingimustel ning Šveitsi kõrgkooli vastuvõetud tudengile maksab toetust Ṥveitsi riik. Nii sissetulevad kui ka väljaminevad õppejõud ja töötajad peavad toetust taotlema otse Šveitsi kõrgkooli kaudu järgides nende reegleid ja juhiseid.

Vaata lähemalt SIIT.

 

Tegevused:

  • Töötajate õpiränne:
    • Õppejõudude, kõrgkooli töötajate ja sissetulevate koolitajate lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad) ja maksimaalselt 2 kuud.