HEISE

Higher Education Institution for Societal Engagement (HEISE)

Erasmus+ programmi kuuluv kõrgharidusinistitutsioonide ühiskondliku kaasatuse projekt lühendiga HEISE (Higher Education Institutions for Societal Engagement) on ellu kutsutud loomaks kõikehõlmav hariduslik mudel, mis baseerub kogemuslikul ja probleemilahenduspõhisel õppel ning mille läbi oleks võimalik suurendada kõrgharidusinstitutsioonide ühiskondlikku kaasatust. Kõrgharidusinstitutsioonid mängivad noorte inimeste harimisel võtmerolli ka ühiskonna ja kultuuris peituvate väärtuste osas, andes neile olulisi oskusi ühiskonda lõimuda. Edu eelduseks on kõrgharidusinstitutsioonide õpetajate ja õpilaste oskus suurendada kultuuridevahelist mõistmist ja ühiskondlikku kaasatust.

Projekti eesmärgid, protsess, tulemused ja materjalid leitavad projekti kodulehelt: http://www.mapsi.eu/heise/

PROJEKTI PERIOOD: 01.09.2016−31.08.2019
PROJEKTI EELARVE: 343 340,00 EUR
PROJEKTI KAASRAHASTAJA: Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education

PROJEKTI PARTNERID: