Koostööprogrammid ja -projektid

EMTASTRA - institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele

Dora Pluss - kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise programm

Rahvusvaheline magistritaseme ühisõppekava CoPeCo

Strateegilise koostöö projekt Reinventing Mentoring in Arts Management REMAM

Strateegilise koostöö projekt  Higher Education Institution for Societal Engagement  HEISE

Rahvusvaheline partnerlusprojekt NAWA

Strateegilise koostöö projekt METRIC