Õppejõudude ja töötajate vahetus

NORDPLUS

Nordplus programmi raames on võimalik korraldada õppejõudude vahetust kahel suunal:

  • EMTA õppejõudude mobiilsus välisriiki
  • Välisriigi õppejõudude mobiilsus EMTA-sse

Õppejõudude mobiilsus Nordplus programmi kaudu on võimalik vastava temaatilise võrgustiku partnerkoolidega Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Islandist, Lätist ja Leedust. Võrgustike liikmeskoolide nimekirjad avanevad siit.

Õppejõu töö võib lisaks meistrikursuste andmisele seisneda ka nt õppematerjalide väljatöötamises, projekte ettevalmistavatel koosolekutel osalemises jms.

Vahetuse miinimumpikkuseks on 8 tundi.

Nädalastipendiumi (5-7 tööpäeva) suuruseks on 355 €, lühemate lähetuste puhul arvutatakse stipendium vastava päevade arvu järgi (päevamäär on 70 EUR), millele lisandub sõidutoetus.

Lisainfo:

Hanneleen Pihlak
EMTA Nordplus koordinator
Tel: +372 667 5779
E-post: hanneleen.pihlak@eamt.ee