Tudengivahetus

NORDPLUS

Tundegivahetus Nordplus programmi kaudu võimaldab 1 - 12 kuu pikkust õppimisvõimalust Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Läti ja Leedu muusikakõrgkoolides. Lisaks toetab programm ka lühiajalist mobiilsust (5 päeva - 1 kuu).

PIKAAJALINE ÕPIRÄNNE

Kandideerimine toimub võrgustikupõhiselt. EMTA kuulub klassikalise muusika võrgustikku NordClassic, jazzmuusikavõrgustikku Nordpuls, ooperivõrgustikku NordOpera ning pärimusmuusika võrgustikku Nordtrad. Võrgustike liikmeskoolide nimekirjad avanevad siit. Korraga on võimalik kandideerida kolme kõrgkooli. Kandideerimine toimub kevadsemestri alguses järgneva akadeemilise õppeaasta üliõpilasvahetuse kohtadele.

Kandideerimine toimub vastavalt koolile kas EASY taotlussüsteemi kaudu, EMTA Nordplus koordinaatori kaudu või vastava kooli kandideerimissüsteemi kaudu. Enne kandideerimist peaks tudeng kindlasti vastuvõtva kooli kodulehelt kontrollima, millise kanali kaudu kandideerimine toimub.

EASY (European Online Application System) kaudu tuleb kandideerida koolidesse, mis on süsteemiga liitunud - EASY süsteemiga liitunud koolide nimekiri NB! Süsteemi tuleb üles laadida helisalvestis ning inglise keelne hinnete väljatrükk, mille väljastab EMTA õppeosakond.

Kandideerimine vastuvõtva kooli süsteemi kaudu - vastuvõtva kooli kodulehel on viide online süsteemile, mille kaudu tuleb taotlus esitada. Kindlasti peaks kandideerimisest teavitama ka EMTA Nordplus koordinaatorit (Hanneleen Pihlak, hanneleen@ema.edu.ee)

Kandideerimine EMTA Nordplus koordinaatori kaudu - kui vastuvõttev kool nõuab taotlusdokumente e-maili või tavaposti teel, siis tuleb taotlus välja saata EMTA Nordplus koordinaatoril kaudu. Selleks tuleb tuua taotlusdokumendid ja helisalvestis EMTA Nordplus koordinaatori kätte (Hanneleen Pihlak, hanneleen.pihlak@eamt.ee, ruum A2018).

Kandideerida võivad EMTA bakalaureuse ja magistritaseme üliõpilased, kes on lõpetanud kõrgharidusõpingute esimese aasta (va magistritaseme ühisõppekava üliõpilased).

Nordplus programmi kuustipendiumi suurus on 200 EUR. Ühekordne reisitoetus Põhja- ja Baltimaade vahel on 330 EUR ning Islandi õpirände puhul 660 EUR.

LÜHIAJALINE ÕPIRÄNNE

Nordplus programm võimaldab ka lühiajalist (min. 5 päevast) õpirännet, mis võimaldab osaleda näiteks partnerkoolides toimuvatel meistrikursustel ja projektides.
Nädalastipendiumi suurus on 70 EUR, millele lisandub reisitoetus Põhja- ja Baltimaade vahel (330 EUR ning Islandi õpirände puhul 660 EUR.

Täiendav info Nordplus programmi kohta...

Lisainfo:
Hanneleen Pihlak
Nordplus programmi koordinaator EMTAs
Tel: +372 667 5779
E-post: hanneleen.pihlak@eamt.ee