Tudengivahetus

 


ERASMUS+

Tähtsaim osa Erasmus+ programmist on üliõpilaste vahetus, mis võimaldab meie üliõpilastele kuni aastast õppimisvõimalust Euroopa mainekates muusikakõrgkoolides või erialast praktikat sobivas praktikabaasis.

Erasmus+ üliõpilaskaart: Erasmus+ vahetustudengi õigused ja kohustused

 

Kuhu minna?

Välismaale õppima minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Väliskõrgkooli valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast, kindlasti tuleb tutvuda erinevate Erasmus partnerülikoolidega.

Praktika sooritamiseks tuleb leida organisatsioon üliõpilasel endal. Selleks võib olla mis tahes asutus (sh kõrgkool), ettevõte, stuudio, orkester vmt, mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase erialaga (vt edasi "Kandideerimine").

EMTA partnerülikoolide nimekiri avaneb SIIT. Korraga on võimalik kandideerida kolme kõrgkooli/praktikabaasi.

 

Rahastamine

Sihtkoolidesse/praktikabaasi vastu võetud tudengitele makstakse kuustipendiumi. Kuustipendiumi määrad on kinnitatud rektori käskkirjaga:

ERASMUS+ programmi stipendiumite piirmäärad 2019-2021

ERASMUS programmi stipendiumite piirmäärad 2018-2019

ERASMUS programmi stipendiumi piirmäärad 2017-2018

Lisaks stipendiumitele taotleme erinevaid toetusi EMTA tudengite vahetusõpingute täiendavaks rahastamiseks.

Praktikabaas võib maksta praktikandile ka töötasu.

 

Lisainfo:
Mari Köhler
Erasmus+ programmi koordinaator EMTAs
Tel: +372 667 5760
E-post: erasmus@eamt.ee