Koolituspäev „Muusikakoolid – tuleviku taimelava“

16.06.2021 at 14:00
Hotell Strand, Pärnu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskuse ja Eesti Muusikakoolide Liidu koostöös toimub 16. juunil koolituspäev „Muusikakoolid – tuleviku taimelava“

Aeg: 16. juuni 2021, kell 14.00–15.30
Koht: Hotell Strand, A. H. Tammsaare puiestee 35, Pärnu
Maht: 2 tundi

Koolituspäeva eesmärk on käsitleda huvihariduse rolli seonduvalt professionaalse muusikaharidusega Eestis. Hetkeseis, tulevikuootused ja vajadused. Arutelul osalevad EMTA rektor, prof Ivari Ilja (moderaator), RO Estonia direktor Ott Maaten, ERSO direktor Kristjan Hallik, EMTA interpretatsiooniosakonna peakoordinaator Mihkel Poll, Tallinna Muusika- ja Balletikooli direktor Timo Steiner, flöödipedagoog Mihkel Peäske, EMTA loometegevuse ja välissuhete prorektor prof Henry-David Varema, Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse aseesimees Võru Muusikakooli direktor Piret Rips, Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse esimees, Keila Muusikakooli direktor Andres Teppo.

Teemad:

  1. Huvihariduse hetkeseis Eestis. Kuidas suurendada muusikakoolide õpilaste hulka, kes jätkavad õpinguid kutsehariduses või muul kõrghariduse eelsel astmel. (Praegu ligikaudu 2%, eesmärk võiks olla vähemalt 4%).
  2. Muusikakoolide õpilaste statistika – ülevaade erialadest. Millised on õpilaste väljavaated erialati saada õpet, mis võimaldaks tulevikus saada professionaalseks muusikuks.
  3. Millised on Eesti tööturu ootused kogu muusikahariduse laia spektrit arvestades.
  4. EMTA ootused kõrghariduse eelsele õppele. Millised on olulisemad probleemid ja kitsaskohad.
  5. EMTA pakutavad võimalused muusikakoolidele – õpilastele. EMTA noorteakadeemia ja noorteprogramm, programm “EMTA meistriklass”, EMTA täiendkoolituskeskus.
  6. Noorte muusikute konkursid, nende mõju õpilaste arengule ja konkurentsivõimele. Koolituspäeval osalemine on tasuta.

 

Koolituspäeval osalemine on tasuta. Muusikakoolide Liidu liikmetel palume osalemiseks registreeruda liidu kaudu. Koolituspäevale on oodatud muusikaharidusest huvitatud inimesed. Palume registreeruda kuni 14. juunini e-posti aadressil: ene.kangron@eamt.ee