Publications

The album „Estonian Academy of Music and Theatre 101“, lays the foundation for a series of EAMT sound recordings, which will present both our current and future endeavours to our followers in Estonia and beyond. Most of the musicians featured on the two discs are our students, who are performing Estonian and world classics as well as works by EAMT students. All the recordings have been made by sound engineering students and benefit from the wonderful acoustics and state-of-the-art audio equipment of the Great Hall, which was inaugurated for the centenary year of EAMT.
Estonian Academy of Music and Theatre, 2021.

15 EUR
For additional information and distribution please contact Research Secretary.

Мария Корепанова. Импровизация и варьирование в исполнении бесермянских крезей в традиции и на сцене: исследование первоисточников и творческая реконструкция.
Эстонская академия музыки и театра, Артистические исследования 3, 2021
7 EUR

Interpretatsioonipedagoogika VI.
Estonian Academy of Music and Theatre, Dept. of Musicology, Music Pedagogy and Cultural Management; Instrumental and Vocal Pedagogy.
Eds. Niina Murdvee and Lembit Orgse.
Estonian Academy of Music and Theatre Press, 2020.
5 EUR

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 100. Photo album and LP, gift edition. Contributors Aleksandra Dolgopolova, Aare Tool, Piret Kruuspere. Design and layout Tiit Jürna. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kirjastus, 2019; 35 EUR. For additional information and distribution please contact Research Secretary.

Jonathan James Beresford Henderson. Rehearsal Strategies Towards Ensemble Cohesion: Performing the Sonatine for Flute and Piano by Pierre Boulez.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Loomeuurimused 2, 2019
5 EUR

Marion Jõepera. Ruumitaju loomine ja suunamine kui postdramaatilise dramaturgi peamine töövahend.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Loomeuurimused 1, Tallinn 2018.
5 EUR

Kuidas korraldada kultuuri III / Managing the Arts III. Koostajad Kristina Kuznetsova-Bogdanovitš, Annukka Jyrämä. Eesti Muusika-ja Teatriakadeaamia kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskus, 2018, ISSN 2585-4585, ISBN 978-9949-9873-3-7.

Also available in the music store Concerto Grosso and book store Rahva Raamat.

Heidi Heinmaa. Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 9, 2017
10 EUR

Made Päts. Laulmisõpetus. Koostaja ja toimetaja Irene Kabonen. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2017.

Vladimir Alumäe. Rektor, interpreet, pedagoog. Koostanud ja kommenteerinud Niina Murdvee. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2017.
15 EUR

A Composition as a Problem nr 7. Proceedings of the Seventh International Conference on Music Theory: Tallinn, Pärnu, January 8-11, 2014. Ed. by Mart Humal. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2016.

Brigitta Davidjants. Armenian national identity construction: from diaspora to music / Armeenia rahvusliku identiteedi konstrueerimine: diasporaast muusikani.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 8, 2016
10 EUR

Aare Tool. Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 7, 2016
10 EUR

Marju Raju. Some aspects of singing development, the song creating process and favorite songs of Estonian children/ Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 6, 2015
10 EUR

Interpretatsioonipedagoogika V. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2014.
5 EUR

Kogemuste kuld. Vestlusi koorijuhtidega. Koostajad Ants Soots jt.; intervjueerijad Ants Soots, Ene Üleoja, Aivar Leštšinski, Monika Pullerits, Kristi Kiilu, Katrin Puur; toimetaja Katrin Puur, sisuline toimetaja Joosep Sang. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2013.

Olavi Sild. Arutlusi keelpillimängu radadel ehk muusikalis-interpretatsioonilise tegevuse psühholoogia ja didaktika.  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2013.

A Composition as a Problem nr 6, Proceedings of the Sixth International Conference on Music Theory: Tallinn, October 15-17, 2010. Ed. by Mart Humal, 2012.
5 EUR

IV, Kerri Kotta. Tonaalstruktuurid. Harmooniaõpik edasijõudnutele, 2012. Väljaanne on tasuta levitamiseks, huvi korral pöörduda EMTA täienduskoolituskeskuse poole (Ene Kangron, ene.kangron@eamt.ee)

Urve Lippus, Muutuste kümnend. EV Tallinna Konservatooriumist TRKks, 2011.
10 EUR

Interpretatsioonipedagoogika probleemid IV. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2011.
5 EUR

Anu Kõlar. Cyrillus Kreek ja Eesti muusikaelu.
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia Väitekirjad 5, 2010.
Sold out!

Kuidas korraldada kultuuri II? Managing the Arts II. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Kirjastus Eesti Keele Sihtasutus, 2010, ISBN 9789949903412

Mõtterännakud muusikamaastikel. Sild, Olavi, 2010. Artiklite kogumik. Koostajad Eike Sild-Neeme ja Martin-Kaspar Sild.
6.40 EUR

Akordionimäng Eestis. Välja, Tiina, 2009.
6.40 EUR

Kaire Maimets-Volt. Mediating the ‘idea of One’: Arvo Pärt’s pre-existing music in film / Vahendades ‘Üht(sust)’: Arvo Pärdi valmismuusikast filmis.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 4, 2009.
6.50 EUR

Valik artikleid kultuuripoliitikast. Koostajad: Anu Kivilo, Gesa Birnkraut, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Keele Sihtasutus, 2008, ISBN 978-9985-79-228-5

Herbert Laan 100. Koostaja Tõnu Reimann. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2009.
6 EUR

Eesti helisalvestised 1939 / Estonian Sound Recordings 1939 (12 CD-d ja raamat), koostajad Kadri Steinbach ja Urve Lippus, 2009.
10 EUR

A Composition as a Problem nr 5, Proceedings of the Fifth International Conference on Music Theory: Tallinn, September 28-30, 2006. Ed. by Mart Humal, 2008.
5 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 9, 19. sajandi muusikaelu Eestis (erinevad autorid), 2008.
5 EUR

CIM07: 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology, Tallinn, Estonia, 15-19 August 2007 (abstracts). Ed. by Kaire Maimets-Volt, Richard Parncutt, Manuela Marin and Jaan Ross, 2007.
7 EUR

Allan Vurma. Voice quality and pitch in singing: some aspects of perception and production / Häälekvaliteet ja helikõrgus laulmisel: mõningad taju ja moodustusega seotud aspektid.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 3, 2007
5 EUR

III, Mart Humal. Uuringuid tonaalstruktuuridest. Sissejuhatus ja neliteist analüütilist etüüdi / Studies on Tonal Structures. Introduction and Fourteen Analytical Studies (sisaldab ulatuslikku ingliskeelset resümeed), 2007.
5 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 8, Meeskoor ja meestelaul (erinevad autorid), 2007.
4.50 EUR

Kuidas korraldada kultuuri? Managing the Arts. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2006, ISBN 9985-9496-7-6

Interpretatsioonipedagoogika probleemid III. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2006.
5 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 7, Muusikaelu Eestis 20. sajandi algupoolel (erinevad autorid), 2005.
4.50 EUR

II, Mart Humal. Kõigi intervallidega dodekafoonilised seeriad ja nende teisendused / All-Interval Twelve-Tone Rows and Their Transformations (sisaldab ulatuslikku ingliskeelset resümeed; kahes köites), 2005.
5 EUR

A Composition as a Problem nr 4, Proceedings of the Fourth International Conference on Music Theory: Tallinn, April 3-5, 2003.Ed. by Mart Humal (kahes köites), 2004.
5 EUR

Kerri Kotta. Dmitri Šostakovitši tonaalstruktuurist.
Eesti Muusikaakadeemia Väitekirjad 2, 2004.
Sold out!

Kristel Pappel. Ooper Tallinnas 19. sajandil.
Eesti Muusikaakadeemia Väitekirjad 1, 2003
4.50 EUR

Interpretatsioonipedagoogika probleemid II. Eesti Muusikaakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2003.
5 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 6, Rahvuslikkuse idee ja eesti muusika 20. sajandi algupoolel (erinevad autorid), 2002.
4.50 EUR

A Composition as a Problem nr 3. Proceedings of the 3rd International Conference on Music Theory, Tallinn, March 9-10. Ed. by Mart Humal. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2001.

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 5, Valgeid laike eesti muusikaloost (erinevad autorid), 2000.
Sold out!

Interpretatsioonipedagoogika probleemid I. Eesti Muusikaakadeemia instrumentaal- ja vokaalpedagoogika instituut, 2000.
Sold out!

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 4, Heidi Heinmaa. Protestantlik kantoriinstitutsioon Tallinnas 16.-17. sajandil, 1999.
2.50 EUR

A Composition as a Problem nr 1, Proceedings of a Conference on Music Theory: Tallinn, May 16-17, 1996. Ed. by Mart Humal, 1997.
5 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 3, Virve Lippus, koostanud Urve Lippus. Eesti pianistliku kultuuri kujunemine, 1997.
2 EUR

Muusikaõpetuse kogemusi. Artiklikogumik. Eesti Muusikaakadeemia instrumentaal- ja vokaalpedagoogika instituut, 1997.
Sold out!

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 2, Kristel Pappel. Muusikateater Tallinnas XVIII sajandi lõpus ja XIX sajandi esimesel poolel. Mozartist Wagnerini,1996.
1.50 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 1, Music History Writing and National Culture (erinevad autorid), 1995.
1 EUR

Res Musica

Res Musica is a scholarly yearbook of the Estonian Musicological Society and the Estonian Academy of Music and Theatre, founded in 2009. It has an international board and all published articles are peer reviewed. More info