Publikatsioonid

Kõik EMTA väljaanded võib leida e-poest.

Kõigi teiste kirjastuste poolt avaldatud eesti autorite muusikateaduslike publikatsioonide leidmiseks tuleks kasutada kas isikupõhist otsingut Eesti Teadusinfosüsteemis, e-kataloogi ESTER, või Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorum Estoniae.

Vaata ka publikatsioone TÜ DSpace’i EMTA alamvaldkonnas (repositooriumis).

Vaata ka:
Teatrialased publikatsioonid
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia aastaraamatud