Publikatsioonid

Kuidas korraldada kultuuri? 4.
Koostajad Annukka Jyrämä, Kaari Kiitsak-Prikk. Kultuurikorralduse magistriprogramm, EMTA Kirjastus, 2022, ISSN 2585-4585, ISBN 978-9949-7380-9-0
Saadaval e-poes

Saale Fischer. Tempo ja retooriline ajastamine 17.–18. sajandi instrumentaalmuusika esituses.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Loovuurimused 4, 2022
Läbi müüdud!

Olavi Sild. Keelpillimängu ajaloo loengud 2001-2003.
Interpretatsioonipedagoogika eriala eestvõttel on ilmunud kogumik, mis sisaldab enamikku legendaarse õppejõu Olavi Silla salvestatud loengutest.Salvestused on litereeritud ja varustatud täienduste, selgituste ning kommentaaridega keelpillimuusika ajaloo õppejõudude Niina Murdvee ja Meelis Orgse poolt.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kirjastus, 2021, ISBN 9789949738076

Saadaval e-poes

CD kogumik „Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 101“ paneb aluse EMTA helikandjate sarjale, mis viib nii meie tänase kui ka tuleviku toimetused huvilisteni nii Eestis kui ka kaugemal. Enamus kahel heliplaadil üles astuvatest interpreetidest on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased, kelle esituses kõlab maailma- ja Eesti klassika kõrval EMTA tudengite helilooming. Kõik salvestised on tehtud EMTA helirežii üliõpilaste poolt akadeemia 100. juubeliks valminud tipptasemel akustika ning helitehnikaga EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2021.
Saadaval e-poes

Мария Корепанова. Импровизация и варьирование в исполнении бесермянских крезей в традиции и на сцене: исследование первоисточников и творческая реконструкция.
Эстонская академия музыки и театра, Артистические исследования 3, 2021, ISBN 9789949738052
Saadaval e-poes

 

Interpretatsioonipedagoogika VI.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond, interpretatsioonipedagoogika eriala.
Koostanud Niina Murdvee ja Lembit Orgse.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kirjastus, 2021, ISSN 1406-6122
Saadaval e-poes

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 100. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lugu 350 pildiga. Fotoalbum koos lisadega. Koostajad Aleksandra Dolgopolova, Aare Tool, Piret Kruuspere. Kujundaja Tiit Jürna
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kirjastus, 2019
Saadaval e-poes

 

Jonathan James Beresford Henderson. Rehearsal Strategies Towards Ensemble Cohesion: Performing the Sonatine for Flute and Piano by Pierre Boulez
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Loomeuurimused 2, 2019, ISBN 9789949987382
Saadaval e-poes

Marion Jõepera. Ruumitaju loomine ja suunamine kui postdramaatilise dramaturgi peamine töövahend.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Loomeuurimused 1, Tallinn 2018
Läbi müüdud!

Kuidas korraldada kultuuri III / Managing the Arts III. Koostajad Kristina Kuznetsova-Bogdanovitš, Annukka Jyrämä. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskus, 2018, ISSN 2585-4585, ISBN 978-9949-9873-3-7
Saadaval e-poes

Heidi Heinmaa. Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 9, 2017, ISBN 9789949987320

Saadaval e-poes

Made Päts. Laulmisõpetus. Koostaja ja toimetaja Irene Kabonen. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2017, ISBN 9789949987344

Saadaval e-poes

Vladimir Alumäe. Rektor, interpreet, pedagoog. Koostanud ja kommenteerinud Niina Murdvee. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2017, ISBN 9789949987306
Saadaval e-poes

A Composition as a Problem nr 7. Proceedings of the Seventh International Conference on Music Theory : Tallinn, Pärnu, January 8-11, 2014. Ed. by Mart Humal.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2016, ISBN 9789949945863
Saadaval e-poes

Brigitta Davidjants. Armenian national identity construction: from diaspora to music / Armeenia rahvusliku identiteedi konstrueerimine: diasporaast muusikani
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 8, 2016, ISBN 9789949945870
Saadaval e-poes

Aare Tool. Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 7, 2016, ISBN 9789949945894
Saadaval e-poes

Marju Raju. Some aspects of singing development, the song creating process and favorite songs of Estonian children/ Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 6, 2015, ISBN 9789949945849
Saadaval e-poes

Interpretatsioonipedagoogika V

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2014, ISSN 1406-6122

Saadaval e-poes

 

Kogemuste kuld. Vestlusi koorijuhtidega. Koostajad Ants Soots jt.; intervjueerijad Ants Soots, Ene Üleoja, Aivar Leštšinski, Monika Pullerits, Kristi Kiilu, Katrin Puur; toimetaja Katrin Puur, sisuline toimetaja Joosep Sang

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2013, ISBN 9789949945801

Saadaval e-poes

Olavi Sild. Arutlusi keelpillimängu radadel ehk muusikalis-interpretatsioonilise tegevuse psühholoogia ja didaktika.  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2013, ISBN 9789949945825

Saadaval e-poes

A Composition as a Problem nr 6, Proceedings of the Sixth International Conference on Music Theory: Tallinn, October 15-17, 2010. Ed. by Mart Humal, 2012, ISBN 9789949903467

Läbi müüdud!

IV, Kerri Kotta. Tonaalstruktuurid. Harmooniaõpik edasijõudnutele, 2012. Väljaanne on tasuta levitamiseks, huvi korral pöörduda EMTA täienduskoolituskeskuse poole (Ene Kangron, ene.kangron@eamt.ee)

Urve Lippus, Muutuste kümnend. EV Tallinna Konservatooriumist TRKks, 2011, ISBN 89949903443
Saadaval e-poes

Interpretatsioonipedagoogika probleemid IV. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2011, ISSN 1406-6122

Saadaval e-poes

Anu Kõlar. Cyrillus Kreek ja Eesti muusikaelu.
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia Väitekirjad 5, 2010
Läbi müüdud!

Kuidas korraldada kultuuri II? Managing the Arts II. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Kirjastus Eesti Keele Sihtasutus, 2010, ISBN 9789949903412

Läbi müüdud!

Olavi Sild. Mõtterännakud muusikamaastikel. Artiklite kogumik, 2010

Koostajad Eike Sild-Neeme ja Martin-Kaspar Sild

Läbi müüdud!

Akordionimäng Eestis. Välja, Tiina, 2009
Läbi müüdud!

Kaire Maimets-Volt. Mediating the ‘idea of One’: Arvo Pärt’s pre-existing music in film / Vahendades ‘Üht(sust)’: Arvo Pärdi valmismuusikast filmis.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 4, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2009, ISBN 9789985979761

Läbi müüdud!

Valik artikleid kultuuripoliitikast. Koostajad: Anu Kivilo, Gesa Birnkraut, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Keele Sihtasutus, 2008, ISBN 978-9985-79-228-5

Läbi müüdud!

Herbert Laan 100. Koostaja Tõnu Reimann. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2009
Läbi müüdud!

Eesti helisalvestised 1939 / Estonian Sound Recordings 1939 (12 CD-d ja raamat), koostajad Kadri Steinbach ja Urve Lippus, 2009

Saadaval e-poes

A Composition as a Problem nr 5, Proceedings of the Fifth International Conference on Music Theory: Tallinn, September 28-30, 2006. Ed. by Mart Humal, 2008, ISBN 9789985979747
Saadaval e-poes

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 9, 19. sajandi muusikaelu Eestis

Koostanud Urve Lippus. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2008, ISBN 9789985979754

Saadaval  e-poes

CIM07: 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology, Tallinn, Estonia, 15-19 August 2007 (abstracts). Ed. by Kaire Maimets-Volt, Richard Parncutt, Manuela Marin and Jaan Ross, 2007, ISSN 1406-6122
Saadaval e-poes

Allan Vurma. Voice quality and pitch in singing: some aspects of perception and production / Häälekvaliteet ja helikõrgus laulmisel: mõningad taju ja moodustusega seotud aspektid
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 3, 2007

Läbi müüdud!

III, Mart Humal. Uuringuid tonaalstruktuuridest. Sissejuhatus ja neliteist analüütilist etüüdi / Studies on Tonal Structures. Introduction and Fourteen Analytical Studies

Sisaldab ulatuslikku ingliskeelset resümeed. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2007, ISBN 9789985949689

Saadaval e-poes

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 8, Meeskoor ja meestelaul

Koostanud Urve Lippus. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2007, ISBN 9789985979709

Saadaval e-poes

Kuidas korraldada kultuuri? Managing the Arts

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2006, ISBN 9985-9496-7-6

Läbi müüdud!

Interpretatsioonipedagoogika probleemid III

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2006, ISSN 1406-6122

Saadaval e-poes

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 7, Muusikaelu Eestis 20. sajandi algupoolel

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 7. Koostanud Urve Lippus.

Eesti Muusika- ja teatriakadeemia, 2005, ISBN 9985949668

Saadaval e-poes

II, Mart Humal. Kõigi intervallidega dodekafoonilised seeriad ja nende teisendused / All-Interval Twelve-Tone Rows and Their Transformations

Töid muusikateooria alalt II, Eesti Muusikaakadeemia, 2005, ISBN 9985949641.
Saadaval e-poes

 

A Composition as a Problem nr 4, Proceedings of the Fourth International Conference on Music Theory: Tallinn, April 3-5, 2003. Ed. by Mart Humal

Õppematerjal on kahes köites:

A Composition as a Problem nr IV/1, ISBN 9985949625

A Composition as a Problem nr IV/2, ISBN 9985949633

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2004

Saadaval e-poes

Kerri Kotta. Dmitri Šostakovitši tonaalstruktuurist
Eesti Muusikaakadeemia Väitekirjad 2, 2004.
Läbi müüdud!

Kristel Pappel. Ooper Tallinnas 19. sajandil
Eesti Muusikaakadeemia Väitekirjad 1, Eesti Muusika – ja Teatriakadeemia, 2003, ISBN 9985949609
Saadaval e-poes

Interpretatsioonipedagoogika probleemid II

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika osakond,

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2000, ISSN 1406-6122

Saadaval e-poes

Rahvuslikkuse idee ja eesti muusika 20. sajandi algupoolel. Eesti Muusikaloo Toimetised nr 6

Koostanud Urve Lippus. Eesti Muusikaakadeemia, 2002, ISBN 9985851164X

Saadaval e-poes

 

A Composition as a Problem nr 3. Proceedings of the 3rd International Conference on Music Theory, Tallinn, March 9-10. Ed. by Mart Humal. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2001, ISBN 9985789709

Saadaval e-poes

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 5, Valgeid laike eesti muusikaloost

Koostanud Urve Lippus. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2000, ISBN 9985924576

Saadaval e-poes

Interpretatsioonipedagoogika probleemid I. Eesti Muusikaakadeemia instrumentaal- ja vokaalpedagoogika instituut, 2000.
Läbi müüdud!

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 4, Heidi Heinmaa. Protestantlik kantoriinstitutsioon Tallinnas 16.-17. sajandil,

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 4. Eesti Muusikaakadeemia, 1999, ISBN 9985851978

Saadaval e-poes

A Composition as a Problem nr 1, Proceedings of a Conference on Music Theory: Tallinn, May 16-17, 1996. Ed. by Mart Humal.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 1997, ISBN 9985602803

Saadaval e-poes

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 3, Virve Lippus, koostanud Urve Lippus. Eesti pianistliku kultuuri kujunemine

Koostanud Urve Lippus. Eesti Muusikaakadeemia, 1997, ISBN 9985851374

Saadaval e-poes

Muusikaõpetuse kogemusi. Artiklikogumik. Eesti Muusikaakadeemia instrumentaal- ja vokaalpedagoogika instituut, 1997.
Läbi müüdud!

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 2, Kristel Pappel. Muusikateater Tallinnas XVIII sajandi lõpus ja XIX sajandi esimesel poolel. Mozartist Wagnerini

Eesti Muusikaakadeemia, 1996, ISBN 9985851382

Saadaval e-poes

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 1, Music History Writing and National Culture

Koostanud Urve Lippus. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 1995, ISBN 998585117X

Saadaval e-poes

Ajakiri Res Musica

Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna aastaraamat Res Musica on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav väljaanne, mille esimene number ilmus 2009. aasta sügisel. Res Musica peaeesmärk on olla eesti muusikateadlaste jaoks kõige laiemaks foorumiks, milles avaldatakse artikleid rahvusvahelistelt autoritelt kõigist muusika uurimisega seotud valdkondadest.

Loe lähemalt: Res Musica

Saadaval e-poes

Vaata ka:
Teatrialased publikatsioonid
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia aastaraamatud

 

Kõigi teiste kirjastuste poolt avaldatud eesti autorite muusikateaduslike publikatsioonide leidmiseks tuleks kasutada kas isikupõhist otsingut Eesti Teadusinfosüsteemis, e-kataloogi ESTER, või Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorum Estoniae.