Publikatsioonid

Kuidas korraldada kultuuri? 4.
Koostajad Annukka Jyrämä, Kaari Kiitsak-Prikk. Kultuurikorralduse magistriprogramm, EMTA Kirjastus, 2022, ISSN 2585-4585, ISBN 978-9949-7380-9-0.
Hind 15 EUR

Saale Fischer. Tempo ja retooriline ajastamine 17.–18. sajandi instrumentaalmuusika esituses.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Loovuurimused 4, 2022
Läbi müüdud!

Olavi Sild. Keelpillimängu ajaloo loengud 2001-2003.
Interpretatsioonipedagoogika eriala eestvõttel on ilmunud kogumik, mis sisaldab enamikku legendaarse õppejõu Olavi Silla salvestatud loengutest.Salvestused on litereeritud ja varustatud täienduste, selgituste ning kommentaaridega keelpillimuusika ajaloo õppejõudude Niina Murdvee ja Meelis Orgse poolt.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kirjastus, 2021.
Hind 20 EUR

Album „Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 101“ paneb aluse EMTA helikandjate sarjale, mis viib nii meie tänase kui ka tuleviku toimetused huvilisteni nii Eestis kui ka kaugemal. Enamus kahel heliplaadil üles astuvatest interpreetidest on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased, kelle esituses kõlab maailma- ja Eesti klassika kõrval EMTA tudengite helilooming. Kõik salvestised on tehtud EMTA helirežii üliõpilaste poolt akadeemia 100. juubeliks valminud tipptasemel akustika ning helitehnikaga EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2021.
Hind 15 EUR

Мария Корепанова. Импровизация и варьирование в исполнении бесермянских крезей в традиции и на сцене: исследование первоисточников и творческая реконструкция.
Эстонская академия музыки и театра, Артистические исследования 3, 2021
Hind 7 EUR

 

Interpretatsioonipedagoogika VI.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond, interpretatsioonipedagoogika eriala.
Koostanud Niina Murdvee ja Lembit Orgse.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kirjastus, 2021.
Hind 5 EUR

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 100. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lugu 350 pildiga. Fotoalbum koos lisadega. Koostajad Aleksandra Dolgopolova, Aare Tool, Piret Kruuspere. Kujundaja Tiit Jürna.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kirjastus, 2019.
Hind 35 EUR.

 

Jonathan James Beresford Henderson. Rehearsal Strategies Towards Ensemble Cohesion: Performing the Sonatine for Flute and Piano by Pierre Boulez.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Loomeuurimused 2, 2019
Hind 5 EUR

Marion Jõepera. Ruumitaju loomine ja suunamine kui postdramaatilise dramaturgi peamine töövahend.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Loomeuurimused 1, Tallinn 2018.
Läbi müüdud!

Kuidas korraldada kultuuri III / Managing the Arts III. Koostajad Kristina Kuznetsova-Bogdanovitš, Annukka Jyrämä. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskus, 2018, ISSN 2585-4585, ISBN 978-9949-9873-3-7.
Saadaval veebis.

Heidi Heinmaa. Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 9, 2017
Hind 10 EUR

Made Päts. Laulmisõpetus. Koostaja ja toimetaja Irene Kabonen. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2017.

Vladimir Alumäe. Rektor, interpreet, pedagoog. Koostanud ja kommenteerinud Niina Murdvee. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2017.
Hind 15 EUR

A Composition as a Problem nr 7. Proceedings of the Seventh International Conference on Music Theory : Tallinn, Pärnu, January 8-11, 2014. Ed. by Mart Humal. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2016.
Läbi müüdud!

Brigitta Davidjants. Armenian national identity construction: from diaspora to music / Armeenia rahvusliku identiteedi konstrueerimine: diasporaast muusikani.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 8, 2016
Hind 10 EUR

Aare Tool. Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 7, 2016
Hind 10 EUR

Marju Raju. Some aspects of singing development, the song creating process and favorite songs of Estonian children/ Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 6, 2015
Hind 10 EUR

Interpretatsioonipedagoogika V. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2014.
Hind 5 EUR

Kogemuste kuld. Vestlusi koorijuhtidega. Koostajad Ants Soots jt.; intervjueerijad Ants Soots, Ene Üleoja, Aivar Leštšinski, Monika Pullerits, Kristi Kiilu, Katrin Puur; toimetaja Katrin Puur, sisuline toimetaja Joosep Sang. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2013.

Olavi Sild. Arutlusi keelpillimängu radadel ehk muusikalis-interpretatsioonilise tegevuse psühholoogia ja didaktika.  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2013.

A Composition as a Problem nr 6, Proceedings of the Sixth International Conference on Music Theory: Tallinn, October 15-17, 2010. Ed. by Mart Humal, 2012.
Hind: 5 EUR

IV, Kerri Kotta. Tonaalstruktuurid. Harmooniaõpik edasijõudnutele, 2012. Väljaanne on tasuta levitamiseks, huvi korral pöörduda EMTA täienduskoolituskeskuse poole (Ene Kangron, ene.kangron@eamt.ee)

Urve Lippus, Muutuste kümnend. EV Tallinna Konservatooriumist TRKks, 2011.
Hind 10 EUR

Interpretatsioonipedagoogika probleemid IV. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2011.
Hind 5 EUR

Anu Kõlar. Cyrillus Kreek ja Eesti muusikaelu.
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia Väitekirjad 5, 2010.
Läbi müüdud!

Kuidas korraldada kultuuri II? Managing the Arts II. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Kirjastus Eesti Keele Sihtasutus, 2010, ISBN 9789949903412

Mõtterännakud muusikamaastikel. Sild, Olavi, 2010. Artiklite kogumik. Koostajad Eike Sild-Neeme ja Martin-Kaspar Sild.
Hind 6.40 EUR

Akordionimäng Eestis. Välja, Tiina, 2009.
Hind 6.40 EUR

Kaire Maimets-Volt. Mediating the ‘idea of One’: Arvo Pärt’s pre-existing music in film / Vahendades ‘Üht(sust)’: Arvo Pärdi valmismuusikast filmis.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 4, 2009.
Hind 6.50 EUR

Valik artikleid kultuuripoliitikast. Koostajad: Anu Kivilo, Gesa Birnkraut, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Keele Sihtasutus, 2008, ISBN 978-9985-79-228-5

Herbert Laan 100. Koostaja Tõnu Reimann. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2009.
Hind 6 EUR

Eesti helisalvestised 1939 / Estonian Sound Recordings 1939 (12 CD-d ja raamat), koostajad Kadri Steinbach ja Urve Lippus, 2009.
Hind 10 EUR.

A Composition as a Problem nr 5, Proceedings of the Fifth International Conference on Music Theory: Tallinn, September 28-30, 2006. Ed. by Mart Humal, 2008.
Hind 5 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 9, 19. sajandi muusikaelu Eestis (erinevad autorid), 2008.
Hind 5 EUR

CIM07: 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology, Tallinn, Estonia, 15-19 August 2007 (abstracts). Ed. by Kaire Maimets-Volt, Richard Parncutt, Manuela Marin and Jaan Ross, 2007.
Hind 7 EUR

Allan Vurma. Voice quality and pitch in singing: some aspects of perception and production / Häälekvaliteet ja helikõrgus laulmisel: mõningad taju ja moodustusega seotud aspektid.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 3, 2007
Hind 5 EUR

III, Mart Humal. Uuringuid tonaalstruktuuridest. Sissejuhatus ja neliteist analüütilist etüüdi / Studies on Tonal Structures. Introduction and Fourteen Analytical Studies (sisaldab ulatuslikku ingliskeelset resümeed), 2007.
Hind 5 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 8, Meeskoor ja meestelaul (erinevad autorid), 2007.
Hind 4.50 EUR

Kuidas korraldada kultuuri? Managing the Arts. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2006, ISBN 9985-9496-7-6

Interpretatsioonipedagoogika probleemid III. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2006.
Hind 5 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 7, Muusikaelu Eestis 20. sajandi algupoolel (erinevad autorid), 2005.
Hind 4.50 EUR

II, Mart Humal. Kõigi intervallidega dodekafoonilised seeriad ja nende teisendused / All-Interval Twelve-Tone Rows and Their Transformations (sisaldab ulatuslikku ingliskeelset resümeed; kahes köites), 2005.
Hind 5 EUR köide

A Composition as a Problem nr 4, Proceedings of the Fourth International Conference on Music Theory: Tallinn, April 3-5, 2003.Ed. by Mart Humal (kahes köites), 2004.
Hind 5 EUR köide

Kerri Kotta. Dmitri Šostakovitši tonaalstruktuurist.
Eesti Muusikaakadeemia Väitekirjad 2, 2004.
Läbi müüdud!

Kristel Pappel. Ooper Tallinnas 19. sajandil.
Eesti Muusikaakadeemia Väitekirjad 1, 2003
Hind 4.50 EUR

Interpretatsioonipedagoogika probleemid II. Eesti Muusikaakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituut, 2003.
Hind 5 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 6, Rahvuslikkuse idee ja eesti muusika 20. sajandi algupoolel (erinevad autorid), 2002.
Hind 4.50 EUR

A Composition as a Problem nr 3. Proceedings of the 3rd International Conference on Music Theory, Tallinn, March 9-10. Ed. by Mart Humal. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2001.

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 5, Valgeid laike eesti muusikaloost (erinevad autorid), 2000.
Läbi müüdud!

Interpretatsioonipedagoogika probleemid I. Eesti Muusikaakadeemia instrumentaal- ja vokaalpedagoogika instituut, 2000.
Läbi müüdud!

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 4, Heidi Heinmaa. Protestantlik kantoriinstitutsioon Tallinnas 16.-17. sajandil, 1999.
Hind 2.50 EUR

A Composition as a Problem nr 1, Proceedings of a Conference on Music Theory: Tallinn, May 16-17, 1996. Ed. by Mart Humal, 1997.
Hind 5 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 3, Virve Lippus, koostanud Urve Lippus. Eesti pianistliku kultuuri kujunemine, 1997.
Hind 2 EUR

Muusikaõpetuse kogemusi. Artiklikogumik. Eesti Muusikaakadeemia instrumentaal- ja vokaalpedagoogika instituut, 1997.
Läbi müüdud!

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 2, Kristel Pappel. Muusikateater Tallinnas XVIII sajandi lõpus ja XIX sajandi esimesel poolel. Mozartist Wagnerini,1996.
Hind 1.50 EUR

Eesti Muusikaloo Toimetised nr 1, Music History Writing and National Culture (erinevad autorid), 1995.
Hind 1 EUR

Ajakiri Res Musica

Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna aastaraamat Res Musica on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav väljaanne, mille esimene number ilmus 2009. aasta sügisel. Res Musica peaeesmärk on olla eesti muusikateadlaste jaoks kõige laiemaks foorumiks, milles avaldatakse artikleid kõigist muusika uurimisega seotud valdkondadest ja võimalikult rahvusvahelise autorkonna poolt. Loe lähemalt: Res Musica
Hind 3,5–7 EUR

Publikatsioone saab osta EMTA e-poest

Vaata ka:
Teatrialased publikatsioonid
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia aastaraamatud

 

Kõigi teiste kirjastuste poolt avaldatud eesti autorite muusikateaduslike publikatsioonide leidmiseks tuleks kasutada kas isikupõhist otsingut Eesti Teadusinfosüsteemis, e-kataloogi ESTER, või Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorum Estoniae.