Virve Lippus. Eesti Muusikaloo Toimetised 3. Eesti pianistliku kultuuri kujunemine