Saale Fischer. Tempo ja retooriline ajastamine 17.–18. sajandi instrumentaalmuusika esituses