Admission

Music Education Programme is currently only offered in Estonian.

Admission Requirements in Estonian:

 

KOORIMUUSIKA SPETSIALISEERUMINE

1. Eriala eksam koosneb järgmistest komponentidest:

 • laulmine ja klaverisaade – üliõpilaskandidaat:
  • esitab peast vabalt valitud saateta laulu (nt rahvalaulu);
  • esitab peast vabalt valitud lastelaulu klaverisaate;
 • pillimänguoskuse kontroll – üliõpilaskandidaat esitab peast ühe klassikalisest repertuaarist pärit pala klaveril;
 • vestlus, milles üliõpilaskandidaat demonstreerib oma eeldusi töötamiseks õpetajana ning oskusi arutleda muusika ja hariduse üldistel teemadel (küsimused tuginevad põhiliselt gümnaasiumi muusika aines õpitule, kuid eeldatakse ka algteadmisi koori- ja koolimuusika vallas ning Eesti muusikaeluga kursis olemist).

 

RÜTMIMUUSIKA SPETSIALISEERUMINE
(Rütmimuusika suund avaneb kui immatrikuleeritakse vähemalt 4 üliõpilast)

1. Eriala eksam koosneb järgmistest komponentidest:

 • Laulmine ja klaverisaade – üliõpilaskandidaat:
  • Esitab kaks erineva iseloomuga laulu instrumendi saatel. Võib kasutada oma kontsertmeistrit või ise saata. Vähemalt ühes laulus ka improviseerib.
  • Sooritab järellaulmise testi (imiteerib ettemängitud meloodiat).
  • Improviseerib 12-taktilise bluesi vormis klaveri saatel (saadet mängib õppejõud).
  • Klaverisaade – üliõpilaskandidaat esitab peast vabalt valitud lastelaulu klaverisaate, mängides kaasa meloodiat (ise mitte kaasa lauldes).
 • Vestlus, milles üliõpilaskandidaat demonstreerib oma eeldusi töötamiseks õpetajana ning oskusi arutleda muusika ja hariduse üldistel teemadel (küsimused tuginevad põhiliselt gümnaasiumi muusika aines õpitule, kuid eeldatakse ka algteadmisi rütmimuusika stiilide, koosseisude ja koolimuusika vallas ning Eesti muusikaeluga kursis olemist).

 

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • pillimängu ja laulmise puhul esituse ladusust ja väljenduslikkust, samuti soorituse vastavust eelnevalt omandatud haridusele;
 • eneseväljendus- ja arutlemisoskust;
 • suhtlemisoskust ja motiveeritust pedagoogiliseks tööks;
 • üldkultuuriliste ja muusikaalaste teadmiste taset.

2. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.