Admission

Music Pedagogy Programme is currently only offered in Estonian.

Admission Requirements in Estonian:

 

KOORIMUUSIKA SPETSIALISEERUMINE

1. Eriala eksam koosneb järgmistest komponentidest:

 • laulmine ja klaverisaade – üliõpilaskandidaat:
  • esitab peast vabalt valitud saateta laulu (nt rahvalaulu);
  • esitab peast vabalt valitud lastelaulu klaverisaate;
 • pillimänguoskuse kontroll – üliõpilaskandidaat esitab peast kaks erineva karakteriga klassikalisest repertuaarist pärit pala klaveril või mõnel muul pillil.
 • vestlus, milles üliõpilaskandidaat demonstreerib oma eeldusi töötamiseks õpetajana ning oskusi arutleda muusika ja hariduse üldistel teemadel (küsimused tuginevad põhiliselt gümnaasiumi muusika aines õpitule, kuid eeldatakse ka algteadmisi koori- ja koolimuusika vallas ning Eesti muusikaeluga kursis olemist).

 

RÜTMIMUUSIKA SPETSIALISEERUMINE
(rütmimuusika suund avaneb kui immatrikuleeritakse vähemalt 4 üliõpilast)

1. Eriala eksam koosneb järgmistest komponentidest:

 • Laulmine ja klaverisaade – üliõpilaskandidaat:
  • esitab peast vabalt valitud saateta laulu;
  • esitab peast vabalt valitud lastelaulu klaverisaate (laulda pole vaja, küll aga meloodiat kaasa mängida)
 • Erialainstrument – üliõpilaskandidaat
  • esitab kaks erinevas stiilis pala, millest üks võib olla (kuid ei pea olema) soolopala ning teine ansambliga.
  • sooritab kuulamise ja järgimängimise testi, mis sisaldab kõrva järgi improvisatsiooni saateharmooniale ja meloodia ja harmoonia imitatsiooni pillil (trummaritele rütmiimitatsioon).
 • vestlus, milles üliõpilaskandidaat demonstreerib oma eeldusi töötamiseks õpetajana ning oskusi arutleda muusika ja hariduse üldistel teemadel (küsimused tuginevad põhiliselt gümnaasiumi muusika aines õpitule, kuid eeldatakse ka algteadmisi rütmimuusika stiilide, koosseisude ja koolimuusika vallas ning Eesti muusikaeluga kursis olemist).

 

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • pillimängu ja laulmise puhul esituse ladusust ja väljenduslikkust, samuti soorituse vastavust eelnevalt omandatud haridusele;
 • eneseväljendus- ja arutlemisoskust;
 • suhtlemisoskust ja motiveeritust pedagoogiliseks tööks;
 • üldkultuuriliste ja muusikaalaste teadmiste taset.

2. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.