Admission

Music Culture programme is currently only offered in Estonian.

Admission Requirements in Estonian:

 

Muusikakultuuri eriala vastuvõtutingimused


Vastuvõtueksam toimub ühel päeval ning koosneb järgmistest komponentidest:

 • Lühiessee
  Tudengikandidaat kirjutab lühiessee etteantud teemade valikust.
 • Vestlus
  Vestlusel tutvub komisjon tudengikandidaadi senise muusikalise kogemusega ja kultuurilise silmaringiga, erialale õppimatuleku motivatsiooniga ja sõnalise väljendusoskusega.
 • Senise muusikalise tegevuse tutvustus (valikuline)
  Soovi korral tutvustab tudengikandidaat oma senist muusikaalast tegevust või hobi (pillimäng, laul, helilooming või bänditegu, korraldatud muusikaüritused, avaldatud või avaldamata muusikatekstid, füüsilise ja virtuaalse muusika kollektsioneerimine, süvendatud huvi muusikakirjanduse vastu vm).

 

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • sõnalise väljenduse ladusust ning lugemuse ja kultuurikogemuse peegeldumist kirjalikus essees ja suulises vestluses;
 • motivatsiooni õppida muusikakultuuri eriala.