Admission

Instrumental and Vocal Pedagogy Programme is currently only offered in Estonian.

Admission Requirements in Estonian:

1. Eriala


A – Erialainstrument

Üliõpilaskandidaat peab peast esitama alltoodud nõuetele ja kandidaadi võimetele vastava kava.

Klahvpill

  • klaver
   • polüfooniline teos (soovitavalt originaalis)
   • suurvorm (ulatusliku sonaadi või kontserdi puhul võib esitada I või II+III osa)
   • etüüd
  • klavessiin

   • 2 sonaati (D. Scarlatti)
   • 2 väikevormis teost (J. S. Bach või 16.-18. saj tantsud)
  • akordion
   • polüfooniline teos
   • tehniline pala või etüüd
   • teos vabal valikul

Keelpill

  • viiul
   • etüüd
   • 2 osa J. S. Bachi või G. Ph. Telemanni sonaadist või partiitast sooloviiulile
   • I või II+III osa kontserdist
   • pala
  • altviiul (vioola)
   • etüüd
   • 1 osa J. S. Bachi sonaadist või partiitast sooloviiulile või soolotšellole
   • 1 osa kontserdist või sonaadist
   • pala
  • tšello
   • etüüd
   • 2 osa J. S. Bachi partiitast soolotšellole
   • 1 osa kontserdist või klassikalisest sonaadist
   • pala
  • kontrabass
   • etüüd
   • keskmise raskusastmega teos
  • kitarr
   • etüüd
   • suurvorm klassikalisest kitarrimuusikast
   • karakterpala
  • kannel
   • 2 teost vabal valikul
   • tehniline pala või etüüd

Puhkpill (v.a plokkflööt)

  • 2 erineva tehnikaga etüüdi
  • suurvorm (I või II+III osa kontserdist või sonaadist)
  • pala

Plokkflööt

  • sopranplokkflööt:
   • Jacob van Eycki variatsioonid kogumikust “Der Fluyten Lust-hof” või pala kaasaegsest repertuaarist või estampie.
  • altplokkflööt:
   • vähemalt 2 erineva karakteriga osa prantsuse stiilis barokksüidist või -sonaadist;
   • vähemalt 2 erineva karakteriga osa itaalia stiilis barokksonaadist.

Jazzmuusika

  • kaks improvisatsiooni sisaldavat pala ansambli saatel (kestus ~10 min). EMTA ei garanteeri sisseastujale saateansamblit. Interpretatsioonipedagoogika (jazzmuusika) sisseastumiseksamil toimuvad eriala, kollokvium ja muusikateooria katse järjest ning samale eksamikomisjonile.

 

B – Kollokvium

Eksamikomisjon kontrollib suulise vestluse (kollokviumi) käigus kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas, orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes ning eeldusi pedagoogiliseks tööks.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse ladusust ja korrektsust;
 • esituse väljenduslikkust ja karakterite kujundamise oskust;
 • oskust valitud repertuaari ulatuses vallata erinevaid erialaspetsiifilisi tehnilisi võtteid;
 • eneseväljendus- ja arutlemisoskust;
 • suhtlemisoskust ja motiveeritust pedagoogiliseks tööks;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes;
 • koostöövõimet kaasmängijatega ning improviseerimise väljenduslikke aspekte ja ladusust (jazzmuusika). 

2. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt (klaver, klavessiin, keelpill, puhkpill, plokkflööt, akordion, kannel)

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti. Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt. Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.

 

Muusikateooria katse (jazzmuusika)

 • Lugeda noodist prima vista (kestus ~3 min)
  • meloodia
  • akordid M7, 7, m7, m7b5, dim
 • Sooritada kuulamise ja järgimängimise test (kestus ~10 min), mis sisaldab:
  • kõrva järgi improvisatsiooni saateharmooniale
  • meloodia ja harmoonia imitatsiooni pillil (trummaritele rütmiimitatsioon)
 • Mängida klaveril noodist prima vista lihtne akordijärgnevus (M7, 7, m7) kuni kahe võtmemärgiga helistikus (kestus ~3 min)