Sisseastumine

1. Eriala


A – Erialainstrument

Üliõpilaskandidaat peab peast esitama alltoodud nõuetele ja kandidaadi võimetele vastava kava.

Klaver

  • polüfooniline teos (soovitavalt originaalis)
  • suurvorm (ulatusliku sonaadi või kontserdi puhul võib esitada I või II+III osa)
  • etüüd

Klavessiin

  • 2 sonaati (D. Scarlatti)
  • 2 väikevormis teost (J. S. Bach või 16.-18. saj tantsud)

Keelpill

  • viiul
   • etüüd
   • 2 osa J. S. Bachi või G. Ph. Telemanni sonaadist või partiitast sooloviiulile
   • I või II+III osa kontserdist
   • pala
  • altviiul (vioola)
   • etüüd
   • 1 osa J. S. Bachi sonaadist või partiitast sooloviiulile või soolotšellole
   • 1 osa kontserdist või sonaadist
   • pala
  • tšello
   • etüüd
   • 2 osa J. S. Bachi partiitast soolotšellole
   • 1 osa kontserdist või klassikalisest sonaadist
   • pala
  • kontrabass
   • etüüd
   • keskmise raskusastmega teos
  • kitarr
   • etüüd
   • suurvorm klassikalisest kitarrimuusikast
   • karakterpala

Puhkpill (v.a plokkflööt)

  • 2 erineva tehnikaga etüüdi
  • suurvorm (I või II+III osa kontserdist või sonaadist)
  • pala

Plokkflööt

  • sopranplokkflöödiga:
   • Jacob van Eycki variatsioonid kogumikust “Der Fluyten Lust-hof” või pala kaasaegsest repertuaarist või estampie.
  • altplokkflöödiga:
   • vähemalt 2 erineva karakteriga osa prantsuse stiilis barokksüidist või -sonaadist;
   • vähemalt 2 erineva karakteriga osa itaalia stiilis barokksonaadist.

Akordion

  • polüfooniline teos
  • tehniline pala või etüüd
  • teos vabal valikul

Kannel

  • 2 teost vabal valikul
  • tehniline pala või etüüd

 

B – Kollokvium

Eksamikomisjon kontrollib suulise vestluse (kollokviumi) käigus kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas, orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes ning eeldusi pedagoogiliseks tööks.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse ladusust ja korrektsust;
 • esituse väljenduslikkust ja karakterite kujundamise oskust;
 • oskust valitud repertuaari ulatuses vallata erinevaid erialaspetsiifilisi tehnilisi võtteid;
 • eneseväljendus- ja arutlemisoskust;
 • suhtlemisoskust ja motiveeritust pedagoogiliseks tööks;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

2. Muusikateooria


Muusikateooria katsest lähemalt

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0–10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.

Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.