Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia avab 2018/2019. õppeaasta 27. augustil.

Kell 10 toimub kammersaalis akadeemia töötajate avakoosolek,

kell 12 aktus uutele üliõpilastele.

Aktusele järgneb aine “Ülikooliõpingud ja töömaailm” avaloeng.

Aktusele on oodatud kõigi õppeastmete uued üliõpilased, loeng on mõeldud bakalaureuseõppe 1. aasta üliõpilastele.