Vilistlased

Vilistlaskogu üldkoosolek 2020

Aastakümnete jooksul on koolil olnud mitu nime, alates Tallinna Kõrgemast Muusikakoolist kuni Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiani, kuid kõik lõpetanud kuuluvad meie vilistlaste perre.

EMTA on unikaalne ülikool, mille eripäraks on individuaalne kontakt oma valdkonna tippspetsialistidest õppejõudude ja tudengite vahel. Selle unikaalsuse ja EMTA tegevuse paremaks mõistmiseks on oluline luua oma sõnumile ühiskonnas laiem kandepind. EMTA vilitlaskogu on loodudki seda eesmärki silmas pidades. Panustades vilistlaskogu tegevustesse aitate kaasa eesti akadeemilise muusika-, teatri- ja kultuurikorralduse hariduse arengusse.