Õppeinfosüsteem (ÕIS)

Õppeinfosüsteemi (ÕISi) kasutamiseks on vaja üliõpilasel teada oma üliõpilaskoodi (koodi saad pärast immatrikuleerimist õppeosakonnast) ja isikukoodi 4 viimast numbrit.

ÕISist saad näha oma:

 • õpingukava õppeaastate kaupa
 • õppetulemusi
 • õppematerjale
 • loenguliste ja rühmaainete tunniplaani
 • sinu kohta tehtud õppetööalaseid otsuseid (rektori kk)

ÕISi kaudu saad:

 • esitada tulemustipendiumi avaldust
 • esitada akadeemilise puhkuse või eksmatrikuleerimise avaldust
 • broneerida harjutusklasse
 • anda tagasisidet õppeainetele, õppejõududele ja õppekavale tervikuna
 • täita VÕTA taotlust
 • täita praktikaaruannet
 • jälgida ID-kaardi kontojääki koopiamasina kasutamisel
 • uuendada oma kontaktandmeid