Vokaalkammermuusika ja saateklass

Vokaalkammermuusika ja saateklassi õppes koolitatakse lied-pianiste ja klaverisaatjaid, tutvustatakse korrepetitsiooni aluseid ning koordineeritakse akadeemia erinevate erialade üliõpilaste vahelist koostööd. Pianistidele on magistriõppes avatud saateklassi eriala.

Uuenenud õppetöövormid ja -meetodid võimaldavad üliõpilastel omandada praktilisi oskusi ja meeskonnatöö kogemusi koostöös vokaal- ja instrumentaalsolistidega. Koostöös Eesti professionaalsete ooperiteatritega on üliõpilastele võimaldatud ligipääs proovidesse, kus nad tutvuvad dirigentide, coachide ja lavastajate tööprotsessiga. Tähtsal kohal on lied-duo tegevuse arendamine. Pianistide ja lauljate koostöö väljundiks on esinemised avalikel kontsertidel ning osalemised konkurssidel ja rahvusvahelistel meistrikursustel. Koostöös akadeemia kontserdi- ja etenduskeskusega algatati uus vokaalkammermuusika kontserdisari „Salong“, mille interaktiivne formaat võimaldab üliõpilastel lisaks muusika esitamisele jagada publikuga oma mõtteid interpretatsioonikunstist. Üliõpilastel on võimalik anda täispikki kontserte sarjas “Tudengiteisipäev”.

Tavapärasele õppetööle toovad vaheldust meistrikursused, erialaline praktika, workshopid, kollokviumid, akadeemilised kontserdid, ooperialane intensiivkursus jm. Järjekindlalt arendatakse suhteid Euroopa ülikoolide vastavate osakondadega ning nii Eestis kui ka välismaal töötavate EMTA saateklassieriala lõpetanutega. Üliõpilaste juhendamisel ja neile väljundite leidmisel arvestavad õppejõud iga üliõpilase individuaalsete huvide, eesmärkide ja initsiatiiviga oma õpingute suunamisel. Saateklassi ja vokaalkammermuusika õppejuht Helin Kapten on kõrgelt hinnatud pianist, saatja, pedagoog ja coach, kes on teinud koostööd paljude tunnustatud lauljate ja dirigentidega.