Vokaalkammermuusika ja saateklass

Vokaalkammermuusika ja saateklassi õppes tegeletakse lied-pianistide, klaverisaatjate ja korrepetiitorite koolitamisega ning akadeemia erinevate osakondade üliõpilaste vahelise koostöö koordineerimisega. Pianistidele on magistriõppes avatud saateklassi eriala.

Uuenenud õppetöövormid ja -meetodid võimaldavad üliõpilastel omandada praktilisi oskusi ja meeskonnatöö kogemusi koostöös vokaal- ja instrumentaalsolistide, dirigentide ja ooperistuudioga. Tähtsal kohal on lied-duo tegevuse arendamine. Pianistide ja lauljate koostöö väljundiks on akadeemia iga-aastased lied-duo konkursid ja avalikud kontserdid. Koostöös akadeemia kontserdi- ja etenduskeskusega algatati uus kontserdisari “Poeesia muusikas”, mis ühendab klaveri-, laulu- ja lavakunstieriala üliõpilasi. Üliõpilased esinevad aktiivselt ka kontserdisarjas “Tudengiteisipäev”.

Tavapärasele õppetööle toovad vaheldust meistrikursused, erialaline praktika, workshopid, kollokviumid, akadeemilised kontserdid jm. Järjekindlalt arendatakse suhteid Euroopa ülikoolide vastavate osakondadega ning nii Eestis kui ka välismaal töötavate EMTA saateklassieriala lõpetanutega.