Muusikateadus, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorraldus

Teadustegevus on ülikooliks olemise vundament. Muusikakultuuri kui terviku mõistmine ja mõtestamine algab just muusikateaduse pakutavatest võimalustest. Õpetaja kutsumus on keskse tähendusega igas kultuuris, mis soovib olla jätkusuutlik. Muusikakultuuri jätkusuutlikkuse kandjad on kooli muusikaõpetajad, kelle võimuses on paotada laste jaoks muusikamaailma selle võrratute võimalustega, ja muusikakoolide õpetajad, kes avavad pillimängukunsti saladusi tuhandetele lastele meie muusikakoolides. Viimased on ühtlasi ka meie tulevaste interpreetide kasvatajad. Nõnda ehitubki muusikateaduse, -pedagoogika ja kultuurikorralduse osakonna üliõpilaste ja õppejõudude ühistöös muusikamaailma nähtamatu, veealune osa, mis ometigi olemuslikult toetab kõike seda kaunist, mida me muusikast saada soovime.

Osakond toetub kolmele kutsumusele: uurida muusikat, õpetada muusikat ja korraldada süvamuusika ja -kultuuri jõudmist ühiskonna kõige erinevamate gruppideni. Osakond püüab luua keskkonna noortele muusikahuvilistele, et nad saaksid akadeemilise õppetöö vaimus vastata oma kutsumusele neis kolmes vallas. Akadeemia ühe osakonnana püüame  oma tegevusega tõeks elada sõnumit potentsiaalsetele õppuritele: „Kui muusika on Sinu asi, siis EMTA on Sinu kool“.

Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna vastutusalas on järgmised õppekavad:

  • Muusikateadus ja muusikakorraldus (bakalaureuseõpe, õppekeel eesti keel);
  • Muusikateadus (magistriõpe, õppekeel eesti keel);
  • Muusikapedagoogika (bakalaureuseõpe, õppekeel eesti keel);
  • Muusikaõpetaja (magistriõpe, õppekeel eesti keel; ühisõppekava Tallinna Ülikooliga);
  • Interpretatsioonipedagoogika (bakalaureuseõpe, magistriõpe, õppekeel eesti keel);
  • Cultural Management – Kultuurikorraldus (magistriõpe, õppekeel inglise keel; ühisõppekava Estonian Business Schooliga).

Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna põhimäärus